ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αφαίρεση βαθμών αντί υποβιβασμού

1580242601 906 image

Έντονες αντιδράσεις τόσο από την πλευρά του ΠΑΟΚ, όσο και του Ολυμπιακού προκαλούν οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην υπόθεση ΠΑΟΚ-Ξάνθης. Τόσο οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων (Θύρα 4 και Θύρα 7), όσο και οι εκπρόσωποι και οι εκφραστές των συμφερόντων των δύο ιδιοκτητών των ΠΑΕ κατηγορούν τις κυβερνητικές ενέργειες και κυρίως τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο θεωρούν άπαντες ως τον βασικό υπαίτιο του αλαλούμ που έχει σημειωθεί από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ως και τη στιγμή που έγινε γνωστή η κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία περί αλλαγής του νόμου με σκοπό να μην υποβιβαστούν οι δύο ομάδες.

KEN 4

Η πλευρά Ολυμπιακού και τα ΜΜΕ που ελέγχει ο εφοπλιστής-εκδότης Βαγγέλης Μαρινάκης θεωρούν πως η κυβέρνηση υποκλίθηκε στις επιταγές του ΠΑΟΚ. Στο αντίπαλο στρατόπεδο κύκλοι προσκείμενοι στο γήπεδο της Τούμπας καταγγέλλουν το «αθηναϊκό κράτος» ως κυβέρνηση Μαρινάκη. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας το μεσημέρι της Τρίτης (28/1) ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα καταθέτει άμεσα τροπολογία με την οποία προβλέπεται η τιμωρία των ομάδων που υποπίπτουν σε παραβίαση του νόμου περί μετοχολογίου και πολυϊδιοκτησίας με αφαίρεση βαθμών και όχι με υποβιβασμό. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει η αφαίρεση βαθμών θα κυμαίνεται από 5 έως 10 ανάλογα την περίπτωση και την σοβαρότητα του αδικήματος.

 

Λίγο μετά τις 18:00 κατατέθηκε στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία.

Η τροπολογία που κατατέθηκε είναι η εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρ. 1 του παρόντος προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 2725/1999, ως προς τους περιορισμούς στην απόκτηση μετοχών και την απαγόρευση της πολυιδιοκτησίας Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε συμμόρφωση προς την αρχή της αναλογικότητας και σε συνάρτηση προς τη βαρύτητα της εκάστοτε παράβασης, προβλέπεται ποινή αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον ή από το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η πράξη χαρακτηρίζεται στις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

Με την παρ. 2 του παρόντος προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε., επιβάλλεται αποκλειστικά η κύρωση της παρ. 12 του άρθρου 69.

Με την παρ. 3 του παρόντος προσαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 77Α στις διατάξεις του παρόντος, προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης  ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Με την παρ.  4 του παρόντος ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου οι έννομες συνέπειες των προτεινόμενων διατάξεων να επέλθουν για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

1.            Η παρ. 12 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

   «12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όπoιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.  Σε περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.».

2.            Τα πρώτα πέντε εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 77Α αντικαθίστανται ως εξής:

 «3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.

Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε., καθώς και άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή, εφαρμόζεται αποκλειστικά η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 69 του παρόντος.».

3.            Η παρ. 5 του άρθρου 77Α αντικαθίσταται ως εξής:

 «5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους,  να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επέλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο».

4.            Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1η Ιουλίου 2019.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ».

Λ. Μενδώνη: Όταν απειλείται με διχασμό η ελληνική κοινωνία, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από κυβέρνηση είναι στάση ευθύνης

Όταν απειλείται με διχασμό η ελληνική κοινωνία, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από κυβέρνηση είναι στάση ευθύνης, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη παρουσιάζοντας στην ολομέλεια την τροπολογία με την οποία, «αντί της αποβολής της οικείας ομάδας από το πρωτάθλημα, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης πέντε έως δέκα βαθμούς από το τρέχον ή από το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης».

Όπως είπε η κα Μενδώνη με την τροπολογία (που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννησης) επιχειρείται ένας εύλογος εξορθολογισμός των κυρώσεων, σε περιπτώσεις παραβάσεων του αθλητικού νόμου, ιδίως των διατάξεων περί πολυϊδιοκτησίας, σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Η ρύθμιση, παρατήρησε, «σέβεται την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες θα εφαρμόσουν με τα όργανά τους τη νέα ρύθμιση. Αυτό που αλλάζει είναι η δυνατότητα επιμέτρησης της ποινής εντός του πλαισίου που καθορίζει ο νομοθέτης».

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, «όταν απειλείται με διχασμό η ελληνική κοινωνία, η οποία είναι τραυματισμένη από το πρόσφατο παρελθόν, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση, είναι στάση ευθύνης. Η ενότητα είναι αναγκαίος όρος προόδου όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και ευρύτερα. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τη συνοχή της κοινωνίας, να μην επιτρέψει ένα νέο κοινωνικό διχασμό, με αφορμή το συγκεκριμένο ο θέμα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας» είπε η κα Μενδώνη.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι «στην παρούσα φάση, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει διάφορα κρίσιμα θέματα, που δεν αφήνουν περιθώρια για κανενός είδους ένταση ούτε για νέο διχασμό ανάμεσα στους πολίτες της».

ΜΜΕ που αποτελούν ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως το in.gr, καταγγέλλουν με ειδική αρθρογραφία αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για αλλοίωση του πρωταθλήματος.

Προηγουμένως και πριν ακόμα η κυβέρνηση ανακοινώσει την πρόθεσή της να προωθήσει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαγράψει από την ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον Θόδωρο Ζαγοράκη, ο οποίος από το βράδυ της Δευτέρας (27/1) είχε δηλώσει πως δεν είναι δυνατόν να συμβιώσει στον ίδιο πολιτικό χώρο με άτομα που βλάπτουν τον ΠΑΟΚ.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής, πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 και για μία περίοδο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι από την Τρίτη (28/1) το μεσημέρι ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής. Προηγουμένως, είχε εκδηλωθεί μία έντονη κινητικότητα και εμφανής αναβρασμός στη Νέα Δημοκρατία με βουλευτές και στελέχη – από την Β. Ελλάδα κυρίως – που ξεκάθαρα αμφισβητούσαν τις ενέργειες του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Ακόμα και βουλευτές από την Αθήνα, όπως ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ανακοίνωσαν επίσημα την αντίρρησή τους για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος ΠΑΟΚ-Ξάνθης. Προφανώς η κυβέρνηση θορυβήθηκε και από τις αντιδράσεις των τοπικών αρχόντων στην Β. Ελλάδα, κυρίως δε του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κ. Ζέρβα.

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/1) άρχισαν να παρεμβαίνουν στην υπόθεση οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι εξέδωσαν και ανακοίνωση, που επί της ουσίας είναι κήρυξη πολέμου στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Βεβαίως ανακοίνωση εξέδωσαν και οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε πόλεμο με την κυβέρνηση.

Την παραίτηση Αυγενάκη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτηση του Λευτέρη Αυγενάκη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρει πως οι χειρισμοί του οδήγησαν «στο απόλυτο αδιέξοδο που βρισκόμαστε σήμερα».

Στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου σημειώνει:

«Οι τραγικοί πολιτικοί χειρισμοί του κ. Αυγενάκη και της κυβέρνησης οδηγούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο χάος.

Ο “Νόμος Βασιλειάδη” (4603/19) ορίζει στις διατάξεις του περί της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 4 (παρ.2) ότι “τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής”.

Ο κ. Αυγενάκης, προκειμένου να αποφύγει τη δημόσια συζήτηση επί των επιλογών του και προκειμένου να έχει απόλυτο έλεγχο και χωρίς πιθανότητα εκπλήξεων, επέλεξε να μην εφαρμόσει το ισχύον νομικό πλαίσιο που διασφάλιζε τη διαφάνεια και δεν έθεσε την αλλαγή της σύνθεσής της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Έτσι, ο κ. Αυγενάκης δολίως παραπλάνησε τη Βουλή δηλώνοντας ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τη θητεία της, ενώ αμέσως μετά προχώρησε σε αντικαταστάσεις των μελών της.

Η ενέργεια αυτή από μόνη της γεννά αναπάντητα ερωτήματα και σκιές. Οι χειρισμοί του κ. Αυγενάκη, λοιπόν, είναι αυτοί που οδήγησαν στο απόλυτο αδιέξοδο που βρισκόμαστε σήμερα. Οφείλει να εξηγήσει λοιπόν ποια η σκοπιμότητα της παράκαμψης του νόμου, ποια η σκοπιμότητα των αντικαταστάσεων των μελών της ΕΕΑ χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία σήμερα, που παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να διορθώσει τη ζημιά που έχει ήδη γίνει.

Το καλύτερο θα ήταν ο κ. Αυγενάκης να παραιτηθεί και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για το χάος που έχει επιφέρει στον αθλητισμό και για τις συνθήκες διχασμού στις οποίες οδηγεί την ελληνική κοινωνία».

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!