ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αντίθετο το ΤΕΕ Μαγνησίας στο εργοστάσιο παραγωγής SRF

ΤΕΕ 1024x496 1 1024x496 1

Στην  Τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, εξεδόθη το παρακάτω ψήφισμα:  

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

«Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας στη συνεδρίαση της 05/02/2020 με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τα εξής:

Το ΤΕΕ Μαγνησίας είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην επιλογή παραγωγής SRF ως επιλογή κατεύθυνσης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων,  υποστηρίζοντας την κατεύθυνση διαχείρισης στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση με παραγωγή βιοαερίου.

Η κατεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων που αφαιρεί τη διαλογή στην πηγή, αφήνει τεράστιες ποσότητες ανεπεξέργαστων υπολειμμάτων και δημιουργεί μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους είναι μια κατεύθυνση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον τεχνικό κόσμο.

Κύρια και διαχρονικά διακηρυγμένη θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας, είναι η κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της επανάχρησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη των απορριμματικών ουσιών.        

error: Content is protected !!