ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜΒ

ΔΕΥΑΜΒ 3
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει  ότι,  για το έτος 2020 θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά για την ένταξη των καταναλωτών στο κοινωνικό τιμολόγιο σύμφωνα με ην κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α- ΚΟΤ Β) στην οποία εντάσσονται.

KEN

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν είναι τα εξής :

  1. Αντίγραφο της αίτησης που έγινε αποδεκτή για ένταξη στο ΚΟΤ
  2. Αντίγραφο του λογαριασμού  της ΔΕΗ που να αποδεικνύει την τιμολόγησή τους βάσει ΚΟΤ.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από την 1η Απριλίου 2020, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ – Κωνσταντά 141,  στο ισόγειο  γραφείο Νο3. 

error: Content is protected !!