ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τι ζητούν περισσότερο από τον δήμο μέσω «nονοville» χιλιάδες Λαρισαίοι

novoville app larissa
milonas 728x120

Η ανταπόκριση των πολιτών αυξάνεται ραγδαία, τα αιτήματά τους επιλύονται το συντομότερο δυνατό, οι δημοτικές υπηρεσίες διευθετούν καλύτερα τα θέ­ματα που αφορούν στον τομέα τους και όλα μαρτυρούν ότι η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «nονοville», στον Δήμο Λαρισαίων, ήταν ανάγκη…» δηλώνει στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Γιάννη Αλεξούλης σχετικά με τη λειτουργία της γνωστής πλέον εφαρμογής στους περισσότερους Λαρισαίους, όπου απευθύνονται για να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

Για το δέντρο στο πεζοδρόμιο που χρει­άζεται κλάδεμα, το σπασμένο πλακάκι στην πλατεία και τη λάμπα δημοτικού φωτισμού που κάηκε, μέχρι και προτάσεις για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της πόλης καταθέτουν οι Λαρισαίοι στο «novoville» και λαμβάνουν απαντήσεις για την εξέλιξή τους.

Τα κάθε αίτημα μεταφέρεται αυτόματα στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για την υλοποίησή του και αυτή η διαδικασία βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των τμημάτων και στην ταχύτερη εξυπηρέ­τηση των πολιτών. Το όφελος είναι αμφίδρομο.

«Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο. Υπηρεσία και πολίτες κερδίζουν χρό­νο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τα­χύτητα επίλυσής προβλημάτων της κα­θημερινότητας στη Λάρισα…» σημει­ώνει ο αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι «η μεγάλη ανταπόκριση πολιτών δίνει κίνητρο στον Δήμο Λαρισαίων να διευρύνει τη λειτουργία του «novovil­le», να αυξήσει τη δυνατότητα του συστήματος για να προσφέρει περισσό­τερα, όπως χρήσιμες πληροφορίες, λί­στα των εκδηλώσεων που πραγματο­ποιούνται καθημερινά στην πόλη σε διάφορους τομείς κ.ά.

Στην ουσία να δημιουργηθεί μια Τρά­πεζα πληροφοριών για τη Λάρισα, εκτός από ένα «πολύτιμο εργαλείο», όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Αλεξούλης. Στο «novoville» καθρεφτίζονται οι ανάγκες των πολιτών, οι ανησυχίες τους, τα ενδιαφέροντά τους και αυτά που τους απασχολούν περισσότερο.

Τα αιτήματα λοιπόν, που έχουν κατα­τεθεί μέχρι σήμερα, ως επί το πλείστον αφορούν στον δημοτικό φωτισμό και το πράσινο!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην «Ε» το Γραφείο Πολιτών (που λειτουργεί στο Δημαρχείο), τα αιτήματα που καταγράφηκαν για ένα έτος, και συγκεκριμένα από 11ανουαρίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2020, αφορούσαν κατά σειρά συχνότητας στα εξή:

-Δημόσιο φωτισμό – βλάβες

-Κλάδεμα δέντρων/φυτών

-Καθαρισμό κοινόχρηστου χώρου

-Πεζοδρόμια κατεστραμμένα

-Κλαδιά δέντρων παρατημένα

-Κοπή χόρτων

-Ογκώδες αντικείμενο παρατημένο

-Ζώο αδέσποτο

-Λακκούβα στο οδόστρωμα

-Δημοτικά κτίρια – βλάβες

14.427 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Πολιτών, για το «novoville», όσον αφο­ρά στον αριθμό των αιτημάτων και στον χρόνο επίλυσής τους, από την 1 Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, με τελευταία ενημέρωση στατιστικών στις 10 Φεβρουάριου 2020, εί­ναι τα εξής:

-Συνολικά αιτήματα: 14.427

-Επιλυμένα αιτήματα: 9.646 (66.9%)

-Αιτήματα σε εξέλιξη: 2.0% (14.5%)

-Εκκρεμή αιτήματα: 1.417 (9.8% )

-Μέσος όρος μηνιαίων αιτημάτων: 801

-Μέσος χρόνος επίλυσης αιτημάτων: 1 εβδομάδα, 2 μέρες 12 ώρες, 7 λεπτά, 59 δευτερόλεπτα.

ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ 7.328 ΠΟΛΙΤΕΣ

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των εγγε­γραμμένων δημοτών στο «novoville», είναι 7.328 άτομα, εκ των οποίων οι 5.623 εισήχθησαν στο σύστημα από το Γραφείο Πολιτών, ενώ οι υπόλοιποι το έκαναν μόνοι τους είτε μέσω mail είτε μέσω εφαρμογής.

* Στα παραπάνω στοιχεία παρουσιά­ζονται οι επιδόσεις των δημοτικών υπη­ρεσιών, από την 1 Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, με τελευ­ταία ενημέρωση στατιστικών τις 10 Φεβρουάριου 2020, ο μέσος χρόνος επίλυσης των αιτημάτων και ο αριθμός των αιτημάτων ανά υπηρεσία.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όνομα                                                      Ποσοστό

Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών (4572/5038)………………….. 90.8%

Τμήμα πρασίνου (948/1885)…………………………………….. 50.3%

Τμήμα καθαριότητας (2301/2474)……………………………… 93.0%

Δημοτική αστυνομία (360/437)………………………………….. 82.4%

Τεχνική υπηρεσία (Διευθυντής) (6/155)…………………………. 3.9%

Τμήμα οδοποιίας (48/807)………………………………………… 5.9%

Τμήμα συντήρησης (1042/1868)………………………………… 55.8%

Τμήμα κυκλοφοριακών (89/601)……………………………….. 14.8%

ΔΕΥΑΛ (156/397)………………………………………………….. 39.3%

Τμήμα πολεοδομίας (7/59)……………………………………… 11.9%

Κυνοκομείο (222/398)……………………………………………. 55.8%

Τμήμα πληροφορικών συστημάτων (1/2)…………………….. 50.0%

Τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών (20/25)………………………… 80.0%

Τεχνική υπηρεσία (Αντιδήμαρχos) (0/11)……………………….. 0.0%

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!