Προσλήψεις στο Ν. Πήλιο – 23 υδρονομείς ψάχνει ο Δήμος

ydrometro 1021x580 1

Ο Δήμος προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από σήμερα 21 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον διορισμό περιλαμβάνονται το πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου για την εγγραφή του υποψηφίου στο Μητρώο, φωτοτυπία της ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση.

Στα καθήκοντα των υδρονομέων είναι η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων, η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων, καθώς και η φύλαξη και προστασία των αρδευτικών έργων.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες κ. Κονδάρα ή κ. Τσιμούρα, τηλ.: 2423350300, 243350310.

error: Content is protected !!