Ο Αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕΛ Αστ. Νάκας στον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση για το ασφαλιστικό

efeel nakas vroutshs 780x405
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στην Αθήνα παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕΛ και μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ, Νάκας Αστέριος, , μαζί με τον συνάδελφο Χριστόπουλο Γεώργιο, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΦΕΕ,εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, κατά τησυνεδρίαση, που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, για να εκθέσουν τις απόψεις, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Τα κυριότερα σημεία που τόνισαν κατά την ομιλία τους, διότι παρέδωσαν και γραπτό υπόμνημα στην γραμματεία του Υπουργείου, ήτανε τα εξής :

  • Περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες παρ. 1.α) του άρθρο 36:Η διάταξη προβλέπει ότι «καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38 όπως ισχύει»Ωστόσο η διάταξη στο άρθρο 38 (βλ. παρ. 2), ορίζει θεμελιωδώς ότι: «2. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ». Άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι ότι βάσει του παραπάνω, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται ανά εργοδότη αλλά συνολικά για όλους τους εργοδότες.
  • Υποχρέωση ασφάλισης «των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που λαμβάνουν αμοιβή …… καθώς και των διαχειριστών όλων των νομικών μορφών των εταιρειών πλην ΙΚΕ».Επί του θέματος αυτού πρόταση της ΠΟΦΕΕ είναι η ασφάλιση των προσώπων αυτών πρέπει να υπαχθεί στο άρθρο 39 (με εισφορές των νέων έξι (6) κατηγοριών) και όχι στο άρθρο 38 κατά το σύστημα και τον τρόπο που ασφαλίζονται οι μισθωτοί.
  • Οικειοθελείς παροχές του εργοδότη: Να αποσαφηνισθεί η διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 38 (όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 34 του Ν/Σ), για αποφυγή αμφισβητήσεων και συγχύσεων και καταχρηστικής υπαγωγής σε εισφοροδότηση κατά τους ελέγχους των οικειοθελών παροχών.
  • Ρύθμιση τρεχόντων οφειλών στο ΚΕΑΟ: Πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι να υπάρχει η δυνατότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ να ρυθμίζονται οι τρέχουσες οφειλές πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες στην πάγια ρύθμιση του ΕΦΚΑ και τούτο διότι υπάρχει κίνδυνος να απωλεσθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων του ν.4646/2019.
  • Προτείνουμε η πάγια ρύθμιση που ισχύει αυτή τη στιγμή στο ΚΕΑΟ, από 12 δόσεις να επεκταθεί σε έως 48 δόσεις όπως ισχύει και στις διατάξεις της φορολογικής αρχής.
  • Έντυπο Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας): Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται κάθε χρόνο και μέχρι 31/1 να υποβάλλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε11 το οποίο γνωστοποιεί τα στοιχεία της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών που απασχολεί η κάθε επιχείρηση. Στο θέμα αυτό η πάγια θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι η αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Ε11 από το τέλος του μήνα Ιανουαρίου στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του εν λόγω εντύπου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και όχι με προσέλευση στο τοπικό υποκατάστημα του ΣΕΠΕ.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 2
error: Content is protected !!