Σύνδεσμος μεταξύ ΝΟΔΕ και Γραμματείας Οργανωτικού ο Κώστας Χαλέβας

ΦΩΤΟ ΧΑΛΕΒΑΣ
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Στο πλαίσιο της οργανωτικής  διάρθρωσης  της ΝΔ σύμφωνα με τον κανονισμό Πανελλαδικής  Οργάνωσης  με σκοπό την εξασφάλιση πληρέστερης  κάλυψης και αρτιότερης Οργάνωσης ορίστηκαν στελέχη  για όλη την Ελλάδα για σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού  και τις αντίστοιχες  ΝΟΔΕ.

KENT728X100

Ειδικά για την  Θεσσαλία για την Μαγνησία ορίστηκε  ο κ. Κώστας  Χαλέβας, για την Λάρισα ο κ. Καραβάνας   Γεώργιος για την Καρδίτσα ο κ. Μπούσδρας Σωτήριος και για τα  Τρίκαλα η κ. Κουτσομπόη Πολυχρονία.    

error: Content is protected !!