Επιμελητήριο Μαγνησίας: Ανανεώνονται οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

45210340 531267400678476 1962405449856712704 n 1024x483 2 1024x483 1024x483 1
stergiou
fotou
728x110 3

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας γνωρίζει στα μέλη του ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, των οποίων οι άδειες έληξαν στις 31-12-2019 θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση αυτών προσκομίζοντας στο Επιμελητήριο τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. 

728X100

Επίσης, τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση τρ. 4 του αρ. 20 Ν.4583/2018 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων. (Ισχύει από 01/01/2020).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα δοθεί καμία παράταση στην παραπάνω προθεσμία. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421094700 (επιλογή 1), κα Χατζηγεωργίου Ελένη.  

error: Content is protected !!