ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σημάδια ανάκαμψης στην εγχώρια αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

2833669

«Η δραστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της οικονομικής συγκυρίας κατά την τρέχουσα δεκαετία έπληξε καίρια το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση το εμπόριο των εν λόγω συσκευών» επισημαίνει η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP, και συνεχίζει:

«Ωστόσο η σταθεροποίηση που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιδράσει θετικά στο εγχώριο χονδρικό εμπόριο. Η αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, airbnb, κ.λπ.) προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη τουριστική κίνηση και ο εξοπλισμός τους με ηλεκτρικές οικιακές συσκευές είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της πτωτικής πορείας της αγοράς».

Ο Μάρκος Κοντοές, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP, ανέφερε ότι η συνολική εγχώρια αγορά των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (σε τεμάχια) ακολούθησε διαχρονικά ανοδική πορεία κατά τη χρονική περίοδο 1993-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 4%.

Το χρονικό διάστημα 2009-2015, όλες οι κατηγορίες των εν λόγω προϊόντων ακολούθησαν φθίνουσα πορεία, ενώ από το 2016 δείχνουν σημάδια ανάκαμψης.

Η συνολική αγορά εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3% (σε ποσότητα) το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ η αξία αυτής κατά 5,6% (σε τιμές χονδρικής) την ίδια περίοδο.

Η κατηγορία των ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς σε αξία (34%), ενώ ακολουθούν τα πλυντήρια ρούχων (28%) και οι ηλεκτρικές κουζίνες (21%).

Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένουν το αγοραστικό ενδιαφέρον για «έξυπνες» συσκευές με υψηλή συνδεσιμότητα και αποδοτικότητα, να διευρυνθεί σημαντικά τα προσεχή έτη. Η συνολική αγορά λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, σε ποσοστό όμως που δεν αναμένεται να υπερβεί το 5% (ετησίως) σε αξία τη διετία 2019-2020.

Η ανοδική πορεία της αγοράς τα τελευταία χρόνια και τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης που διαθέτει επιβεβαιώνονται και από τη δυναμική είσοδο μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης στο εμπόριο λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, από τη σύνταξη ομαδοποιημένου ισολογισμού αντιπροσωπευτικού δείγματος 16 επιχειρήσεων εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη διετία 2017-2018, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ μειωμένα εμφανίζονται τα ίδια κεφάλαια (-7,5%).

Τόσο οι μεσομακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 14,5% και 19,2% αντίστοιχα την ίδια περίοδο. Από την άλλη, oι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8,9% το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το συνολικό μεικτό κέρδος αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό περίπου.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε κέρδη το 2018 έναντι ζημιών το 2017, με συνέπεια το καθαρό αποτέλεσμα να παρουσιάσει ανάλογη βελτίωση και το 2018 να αποκτήσει θετικό πρόσημο. Τέλος, τα EBITDA σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση (κατά 59% περίπου) το 2018 σε σχέση με το 2017. Από τις 16 εταιρείες του δείγματος, 11 ήταν κερδοφόρες το 2018.

KEN 4

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!