Βόλος: Έκτακτη ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λόγω κορωνοϊού

Στιγμιότυπο 2020 03 12 8.37.25 μμ
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Έχοντας υπόψη μας την με αρ. πρωτ. 113/12.03.2020, ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και των σχετικών οδηγιών της Διοίκησης του Ιδρύματος, καθίσταται αναγκαία για τον ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ), η προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών με φυσική παρουσία, σε συνδυασμό με την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών του υπηρεσιών.

KENT728X100

 Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου, οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στην έδρα της υπηρεσίας στο Βόλο καθώς και στα παραρτήματα αυτής σε Λάρισα και Καρδίτσα, πλην των απολύτως αναγκαίων, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως, να έχουν επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) προκειμένου να διαπιστωθεί ο κατεπείγον χαρακτήρας της διά ζώσης επικοινωνίας. Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς και εξάπλωσης του Νέου Κορωνοϊού Covid-19.

 

 

Εικόνα: Γιάννης Καζδαρίδης

error: Content is protected !!