Μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN η MYTILINEOS

2838072
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020, 18:46

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomgerg:MYTIL.GA) ανακοίνωσε σήμερα – σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης από 24.06.2019 – ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 13.03.2020 η απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) στην εταιρεία METKA EGN Ltd που δεν κατείχε ήδη.

Ως εκ τούτου, η MYTILINEOS έχει καταστεί μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN Ltd.

Η ΜΕΤΚΑ EGN Ltd έχει ήδη αναχθεί σε βασική δραστηριότητα της MYTILINEOS, ως ο 4ος Τομέας Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (“RSD”).


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020, 18:46

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!