Κόκκαλης: Να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ

kokkalis
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Την ασφαλιστική ένταξη αδιακρίτως του συνόλου του προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας του δημοσίου συστήματος υγείας και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή, ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Μάλιστα, με αφορμή και τις σοβαρές εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού, ο κ. Κόκκαλης την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει και σχετική τροπολογία στη βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, αναφέρονται τα εξής: «Η πανδημία του Κορωνοιού πλήττει άμεσα το ύψιστο αγαθό της Δημόσιας Υγείας. Η ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος και η έκδοση σχετικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου θέτει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς φυσικά να αποκλείει τον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Μεταξύ όλων των ανωτέρω, το προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που ετέθη σε καθεστώς επίταξης, προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας από ιατρικής πλευράς, είναι το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, που με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντας εαυτόν, ωράρια, εφημερίες, προγράμματα εργασίας κλπ, έχει επωμιστεί ολοκληρωτικά την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Είναι εύλογο λοιπόν, στις εξαιρετικά κρίσιμες αυτές περιόδους, η Πολιτεία να αναγνωρίζει την προσφορά στην δημόσια Υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας και του προσωπικού των ΕΚΑΒ, όχι μόνο θεωρητικώς, αλλά εμπράκτως, νομοθετώντας και επιλύοντας ζητήματα, που αναφύονται πολύ πιο έντονα στην παρούσα περίοδο.

Ειδικότερα:

Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115) ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καταρτίζεται για όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ)». Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου του ν. 3863/2010 ορίστηκε ότι: «Ο πίνακας αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με την ίδια διαδικασία, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου».

Κατόπιν αυτής της εξουσιοδοτικής διατάξεως εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄2778/2.12.2011), με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», περιλαμβάνοντας ρητώς μεταξύ άλλων στο στοιχείο 31) τους Νοσοκόμους-νοσηλευτές καθώς και τις αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μεταξύ των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των ΒΑΕ.

ΟΜΩΣ μολονότι στον εν λόγω κατάλογο ΒΑΕ περιλαμβάνονται αδιακρίτως οι νοσηλευτές και οι συναφείς ειδικότητες, εντούτοις, εμφανίζεται η εξής διάκριση:

Μετά την ένταξη το 2011 στην ασφάλιση στο ΙΚΑ του νοσηλευτικού προσωπικού που διορίζεται στο Ε.Σ.Υ, μόνο όσοι νοσηλευτές/τριες διορίζονται μόνιμοι μετά το 2011, δηλαδή οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και όσοι υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (συμβασιούχοι και επικουρικοί), ασφαλίζονται με Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, όπως ίσχυε στο ΙΚΑ. Οι κατηγορίες αυτές έχουν το προνόμιο της ασφάλισης στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, απολαμβάνοντας και τα σχετικά ευεργετήματα.

Αντίθετα, εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση στα ΒΑΕ όσοι μόνιμοι νοσηλευτές/τριες είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο προ του 2011, δηλαδή για όσοι είχαν διοριστεί στο ΕΣΥ πριν το 2011, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που έχουν ασφάλιση στα ΒΑΕ, χάνοντας και τα σχετικά συνταξιοδοτικά ευεργετήματα (συνταξιοδότηση πέντε έτη νωρίτερα).

Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται η εξής διάκριση: Ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα δηλαδή των Νοσοκομείων, είναι ασφαλισμένο στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ), άλλοι έχουν ασφάλιση ΒΑΕ (διορισμένοι μετά το 2011) και άλλοι δεν έχουν (διορισμένοι προ του 2011).

Είναι προφανές, ότι κατά παράβαση της κατοχυρούμενης στο άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας εξαιρέθηκαν από την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ οι υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας (νοσηλευτές διορισμένοι στο ΕΣΥ προ του 2011), άνευ αιτιολογίας και κατά παράβαση της υπουργικής απόφασης, που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό στον κατάλογο των ΒΑΕ. Εισάγεται δε δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτής της κατηγορίας, εν σχέση με τους νεοδιορισθέντες μετά το 2011 (δημόσιοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι), αλλά και με τους νοσηλευτές του Ιδιωτικού Τομέα, που επίσης υπάγονται στην ασφάλιση των ΒΑΕ, παρά το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι όλες οι ανωτέρω κατηγορίες παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο και υπό τις αυτές συνθήκες.

Η αρχή της ισότητας επιβάλλει στον νομοθέτη να εισάγει διάταξη με την οποία θα υπάγονται όλες οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ΒΑΕ, με σκοπό να εκλείψει η έκδηλα άνιση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

α. Υπάρχει πρόβλεψη, ενόψει και του πρόσφατου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, να καθιερωθεί με διάταξη νόμου ή με τροπολογία, για όλους ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές – τριες του ΕΣΥ αυτό που ισχύει ήδη για τους νοσηλευτές-τριες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και ισχύει ήδη για τους νοσηλευτές – τριες του ΕΣΥ που διορίζονται μετά το 2011, που να επιτρέπει την ασφάλιση όλων στα ΒΑΕ, ώστε να τυγχάνουν άπαντες οι νοσηλευτές/τριες, των σχετικών συνταξιοδοτικών ευεργετημάτων ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού τους;

β. Υπάρχει πρόβλεψη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 – Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, με την προσθήκη στον κατάλογο των κατηγοριών επαγγελμάτων, που χαρακτηρίζονται ως ΒΑΕ, και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), δηλαδή οδηγών και διασωστών, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών εργασίας τους, ώστε εν συνεχεία να θεσμοθετηθεί και η ασφαλιστική ένταξη αυτών στα ΒΑΕ;»

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 2
error: Content is protected !!