40.000 ευρώ στον Δήμο Βόλου για μέτρα λόγω κορωνοϊού στους οικισμούς Ρομά

roma1

Ο δήμος Βόλου είναι ένας από τους 98 δήμους της χώρας που θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 40.000 ευρώ για προμήθειες  υλικού καθώς και λοιπών  υπηρεσιών συναφών με την  αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορναϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά”.

KEN 728X100

Η έκτακτη κατανομή ποσού 2.255.000,00 ευρώ σε 98 Δήμους της Χώρας, “προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωναϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά”, πραγματοποιήθηκε με την αριθμ. 20210/27.3.2020 Απόφαση του γενικού διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το παραπάνω ποσό δεν  αποτελεί επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Ειδικότερα, με τα συγκεκριμένα ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

-Ανάθεση υπηρεσιών  απολύμανσης  εντός και πέριξ καταυλισμών Ρομά

-Ενημέρωση  με κάθε πρόσφορο μέσο των πληθυσμών Ρομά για τις επιπτώσεις του κορωναϊού

-Παροχή  πόσιμου εμφιαλωμένου  νερού σε καταυλισμούς, όπου απαιτείται

-Κάθε άλλο προληπτικό μέτρο  που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ των καταυλισμών.

error: Content is protected !!