ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις έξι ημέρες η προθεσμία των επιταγών στις τράπεζες

2845844


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020, 18:36

 Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις επιταγές προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται κατά 3 επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προθεσμίες των 3 εργασίμων ημερών για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Τις λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουν οι τράπεζες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

«Σε συνέχεια της απόφασης αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), διευκρινίζεται ότι:

Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα των εκδοτών, αποδεκτών και κομιστών αξιογράφων (ιδίως μεταχρονολογημένων επιταγών), παρατείνονται κατά τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες στην παρ. 1β της  ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα».


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020, 18:36

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!