Χρ. Τριαντόπουλος: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις στη Σκιάθο

Ctrianto
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη 2 Απριλίου, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τις πλημμύρες της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στη Σκιάθο. Ο σχετικός αριθμός δημοσίευσης της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι ΦΕΚ B’ 1134/02.04.2020. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και ανέρχεται στο 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας. 

KENT728X100

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε, σχετικά με τη ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων εμπλεκόμενων Υπουργείων για την αποζημίωση των επιχειρήσεων στο Δήμο Σκιάθου, ότι «το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται συνολικά σε 330.700 ευρώ και οι δικαιούχοι θα έχουν -μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου που θα αποστείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας- τη δυνατότητα να καταθέσουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να λάβουν την ενίσχυση. Όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, παρακολουθούμε τη διαδικασία και συνεχίζουμε, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

error: Content is protected !!