ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ξενοδοχείο ELIVI στην Σκιάθο απαντά στην μήνυση του Δημάρχου

2nd 1

Σε απάντηση της από 02-04-2020 εγκλήσεως του Δημάρχου Σκιάθου εις βάρος
μας, περί δήθεν παράνομης υλοτομίας, βλάβης στο φυσικό περιβάλλον και
προσβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου Σκιάθου, την οποία
έσπευσε να δημοσιοποιήσει διά του τύπου και προς αποκατάσταση της
αλήθειας, επισημαίνουμε τα εξής:

KEN 728X100

Το δελτίο τύπου που αναγκάστηκε να στείλει η εταιρεία ELIVI Hotels A.E., στις
4 Φεβρουαρίου 2020, για να αντιμετωπίσει ομοίου τύπου αναλήθειες και
παραπλανητικές ειδήσεις που τροφοδοτούσε η Δημοτική Αρχή με προφανή
σκοπό την αποδόμηση της επένδυσης, έκλεινε ως εξής:
“επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά την δέσμευσή μας και την πρόθεση μας
να συνεργαστούμε με κάθε αρμόδια αρχή, για αρμονική ένταξη της επένδυσης
της Εταιρείας μας στα ιδιαίτερα φυσικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του νησιού,

       
τον απόλυτο σεβασμό μας στην πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία και
τη συνεισφορά μας στην βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του νησιού.”

Την συνεργασία ο Αξιότιμος Δήμαρχος Σκιάθου την εκλαμβάνει ως κατάθεση
μήνυσης με βάση στοιχεία που προφανώς δεν έχει, αλλά οφείλουμε να τον
επαινέσουμε για τον ζήλο του εν μέσω lock down να στέλνει Δελτία Τύπου λίγο
πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής για να αποπροσανατολήσει και πάλι την
κοινή γνώμη.
Παρακάτω ακολουθούν τα γεγονότα ως έχουν, με τα ακριβή στοιχεία τα οποία
γνωρίζει πολύ καλά η Δημοτική Αρχή γιατί είναι η πρώτη στην οποία
κοινοποιούνται και πλέον είναι στην κρίση όλων, για ποιους ακριβώς λόγους τα
αποκρύπτει.

Ο Δήμος Σκιάθου, έχει παραλάβει το έγγραφο του Δασαρχείου Σκοπέλου με
αρ. πρωτ. 78/24846 στις 19-02-2020, όπου σαν αποδέκτης του, ενημερώνεται
για τα εξής:
«Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μη δασικού χαρακτήρα της
έκτασης, η υλοτομία δένδρων εντός αυτής δεν είναι παράνομη ενέργεια και
δεν διώκεται από τις διατάξες της δασικής νομοθεσίας και κατά συνέπεια
οποιοσδήποτε μπορεί να υλοτομήσει τα νεκρά δένδρα, χωρίς περεταίρω
διατυπώσεις.»

Άρα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ότι «Όλα αυτά συμβαίνουν στο Δάσος των
Κουκουναριών που είναι και προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000…», ούτε
ότι πρόκειται «για εργασίες προφανώς χωρίς άδεια από το δασαρχείο».
Όσο για την αναφορά του Δημάρχου Σκιάθου σε «…παράνομη υλοτόμηση από
τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ……προσβάλλοντας έτσι και τα ιδιοκτησιακά του
δικαιώματα και προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στην ιδιοκτησία του…», θα
θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον Δήμαρχο, ότι τα νεκρά δέντρα υλοτομήθηκαν
μετά από υπόδειξη του Δασαρχείου για την μη εξάπλωση πιθανής ασθένειας
στα υπόλοιπα δέντρα και αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα. Δείγματα από το
Δασαρχείο έχουν ληφθεί από την προηγούμενη υλοτομία.
Επίσης, όσο αφορά την ιδιοκτησία του, να ξαναθυμίσουμε στον Δήμαρχο που
μάχεται της τήρησης νομιμότητας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7, περ. γ,
ν. 3986/2011, όπως ισχύει, για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους
αναφέρεται ότι «…η συντήρηση των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού
δικτύου και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά με επιμέλεια, ευθύνη και
δαπάνη του κυρίου της επένδυσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.»
Το Δασαρχείο Σκοπέλου, σε αντίθεση με την επιθετική στάση της Δημοτικής
Αρχής, με το από 4/9/2020 έγγραφό του, με αρ. πρωτ. 107/29749, μας χορηγεί
από το φυτώριό του δενδρύλια κουκουναριών για φύτευση, τα οποία θα
συμπληρώσουν τα πάνω από 7.000 φυτά που έχουν φυτευθεί το τελευταίο
δίμηνο με επιμέλεια της ELIVI Hotels A.E.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ενεργήσαμε νόμιμα και εις γνώση του
Δασαρχείου Σκοπέλου, το έγγραφο του οποίου είναι αποστομωτικό των
ισχυρισμών του Δημάρχου. Κατόπιν αυτών, ο Δήμαρχος καθίσταται υπόλογος
των ενεργειών του και θα πρέπει να παράσχει εξηγήσεις, καθόσον οι ισχυρισμοί
και οι ενέργειές του αντιστρατεύονται τις θέσεις της κατ΄εξοχήν αρμόδιας αρχής.
Τον καλούμε να ανακαλέσει πάραυτα και δημόσια την μήνυση και τους ως άνω
αναληθείς ισχυρισμούς του, διαφορετικά ας γνωρίζει ότι «η συκοφαντία είναι
σαν την λιτανεία: επιστρέφει πάντα εκεί απ΄ όπου ξεκίνησε».
Επαναλαμβάνουμε δε, ότι επιζητώντας τη δίκαιη αντιμετώπιση της επένδυσης
με όρους διαφάνειας που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων, θα
ενεργήσουμε, ό,τι είναι αναγκαίο για την προάσπιση των δικαιωμάτων της
Εταιρείας μας και την αποφυγή περαιτέρω βλάβης στη φήμη της.

error: Content is protected !!