Κλειστά μέχρι 27 Απριλίου τα Υποθηκοφυλακεία – Για δύο ημέρες θα ανοίξουν τα ενεχυροφυλακεία

ypothik
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ. οικ 24404 K.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1302/11.04.2020, Τεύχος B’) για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 στα άμισθα/έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία στο σύνολο της Επικράτειας:

α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων και

β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η λειτουργία των άνω γραφείων ως ενεχυροφυλακείων για την καταχώριση πλασματικού Ενεχύρου του Ν.2844/2000 για μία (1) εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε εκτέλεση των άνω προβλεπομένων, τα ενεχυροφυλακεία, που στεγάζονται στα αντίστοιχα άμισθα Υποθηκοφυλακεία του Νομού Λάρισας, θα λειτουργήσουν μόνο την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, βάσει προγραμματισμένου ραντεβού με προηγούμενο ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικώς.

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100 1
error: Content is protected !!