ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Την απόσυρση του θέματος μείωσης μισθώματος του Xenia ζητά η παράταξη «Βόλος, Ανατροπή – Δημιουργία»

61204433 185599392360655 7006647803736752128 n
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σε ανακοίνωσή τους για το θέμα της μείωσης του μισθώματος του ξενοδοχείου Ξενία Βόλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης “Βόλος, Ανατροπή – Δημιουργία” αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

KENT728X100 1

Ως Βόλος Ανατροπή Δημιουργία προτείνουμε την απόσυρση του θέματος για την τροποποίηση όρων σύμβασης μίσθωσης του ΞΕΝΙΑ Βόλου από την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου στις 13/04/2020 και την προσκόμιση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, που μπορούν να υποστηρίξουν την εισήγηση για μείωση του μισθώματος. Ειδικότερα, οι τέσσερις λόγοι που επικαλείται η εισήγηση της δημοτικής αρχής είναι αβάσιμοι και τούτο διότι:

1. η μη μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής για την προβλεπόμενη από 13/1/2012 σύμβαση παραχώρησης υλοποίηση του επενδυτικούς προγράμματος, έχει ήδη κριθεί με σχετικές δικαστικές αποφάσεις και η επαναφορά της στην συζήτηση δεν βοηθάει την διαπραγμάτευση. 

2. η επίκληση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών βοηθάει όταν αποδεικνύεται από πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Εν προκειμένω λείπουν παντελώς ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

3. η τρέχουσα εμπειρία της πανδημίας δεν έχει προκαλέσει ακόμη αποτελέσματα για να την επικαλείται κανείς. 

4. η εκτιμητική έκθεση της μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή έχει περιορισμένη αξία με δεδομένο ότι είναι άγνωστη η μισθωτική αξία εκ μέρους της Υπηρεσίας του Δήμου.

Προτείνουμε:

  1. Να συζητηθεί σχέδιο, που θα αφορά συνολικές πολιτικές του Δήμου Βόλου ανακούφισης όλων των επιχειρήσεων, που είτε ενοικιάζουν Δημοτικά ακίνητα είτε αγοράζουν δημοτικές υπηρεσίες(τέλη).
  2. Να οριστεί ο χρόνος εφαρμογής των πολιτικών αυτών, μετά την παρέλευση του οποίου θα επανέλθουμε σε ομαλό καθεστώς.

Για την Παράταξη «ΒΟΛΟΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Βακουφτσή Κερασίνα

Παπαδημητρίου Αννα Μαρία

Παπαδούλης Απόστολος

Τσιμπανάκος Δημήτριος 

error: Content is protected !!