Δήμος Βόλου: Προκήρυξη της μελέτης για το Μουσείο της Αργούς

ΜΟΥΣΕΙΟ
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για τη «Μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου της Αργούς. Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 72.427, 40 ευρώ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 8 Μαΐου, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις μήνες.

KENT728X100 1
error: Content is protected !!