Βόλος: Εργαστήρι δημιουργίας ταινίας με την τεχνική stop motion

stop motion 1024x480 1
stergiou
fotou
728x110 3

Η ομάδα TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί μαθητές Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού σε ένα πρωτότυπο on-line εργαστήρι δημιουργίας ταινίας με την τεχνική «stop motion».

728X100

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2020, θα στηριχτεί εξ ολοκλήρου σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και θα επιτρέψει την εξοικείωση των παιδιών με αυτά.
Εξάλλου, η τεχνική του «stop motion animation» αναφέρεται στη δημιουργία κίνησης μέσα από συνένωση συνεχόμενων στατικών εικόνων με την κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία και την προσθήκη ανθρώπινης φωνής και ήχων. Ουσιαστικά δημιουργεί στο θεατή την ψευδαίσθηση μιας κινούμενης εικόνας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για φωτογραφίες
που διαδέχονται η μία την άλλη.

Μέσα από αυτό το εργαστήρι τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, προβληματίζονται, προτείνουν πιθανά σενάρια της εξέλιξης της ιστορίας που θα φτιάξουν, επιχειρηματολογούν, επιλύουν προβλήματα, συμπεραίνουν. Μαθαίνουν να γράφουν μία ιστορία σχετική με το θέμα που
κατέληξε η ομάδα, χρησιμοποιούν on line εργαλεία και εξοικειώνονται με την τεχνολογία. Εφαρμόζουν τις οδηγίες του συντονιστή και καλλιεργούν την ομαδικότητα παράλληλα με τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων. Το εργαστήρι θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω internet, πρακτικών κι
εργαλείων τηλεκπαίδευσης. Οι θέσεις αυστηρά περιορισμένες.

error: Content is protected !!