ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ένωση Καταναλωτών Βόλου: Είκοσι πέντε προτάσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών Ενέργειας

526 2
banner
milonas 728x90 1

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η ΠΟΜΕΚ “Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” γίνονται το τελευταίο διάστημααποδέκτες μεγάλου αριθμού παραπόνων-καταγγελιών, αναφορικά με προβλήματαπου αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τουςλογαριασμούς ρεύματος και απειλούνται με διακοπή.

Επίσης, υφίστανται πίεση από τις εισπρακτικές εταιρείες για ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν παρατηρηθείαθέμιτες, αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές των προμηθευτών ενέργειας, μέσω νέων προσφορών και συμβολαίων.

Η ηλεκτρική ενέργεια ως κοινό αγαθό, ζωτικής σημασίας, είναι αναγκαία καιαυτονόητη στην καθημερινή μας ζωή και η διαρκής πρόσβαση σε αυτήν εν μέσωτης υγειονομικής κρίσης αποτελεί διακύβευμα της Πολιτείας.

Ως εκ τούτου η αγοράενέργειας θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή, ως αγαθό,ζωτικής σημασίας, απαραίτητο και αναντικατάστατο για την καθημερινή επιβίωση.

Οι προμηθευτές ενέργειας έχουν απευθυνθεί στην Πολιτεία, ως προς την υιοθέτησηδέσμης μέτρων στήριξής τους και έχουν λάβει σχετική στήριξη, όπως μεταξύ άλλωντο συμψηφισμό οφειλών και απαιτήσεων με τους διαχειριστές και τη δυνατότηταγια πίστωση στην καταβολή προς τους διαχειριστές του 30% των ρυθμιζόμενωνχρεώσεων.

Αντίστοιχα όμως έχουν υποχρέωση απέναντι στους καταναλωτές σεαυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της υπηρεσίας πουπροσφέρουν, να αναλάβουν ενεργό ρόλο, ώστε να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητατου δικτύου, την προσφορά χαμηλών τιμολογίων και την ποιότητα των υπηρεσιώντους.

Ήδη, όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε συνεργασία με τους προμηθευτές ενέργειαςέχουν προβεί σε κοινωνικές πρωτοβουλίες για βιώσιμες λύσεις, λόγω της κρίσης τηςπανδημίας ώστε να στηρίξουν τους καταναλωτές στη δύσκολη κατάσταση πουβιώνουν.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. “ΗΠαρέμβαση” απέστειλαν επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, στη Ρυθμιστική ΑρχήΕνέργειας (ΡΑΕ) και στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής ΗλεκτρικήςΕνέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με θέμα την “Άμεση ανάγκη υιοθέτησης ευνοϊκών ρυθμίσεωνλόγω της πανδημίας COVID-19 για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στον κλάδο τηςενέργειας”.

Συγκεκριμένα επισημάνουν στην εν λόγω επιστολή την ανάγκηπροστασίας και εξισορρόπησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ιδιαίτερατων ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας που επηρεάζονται από την πανδημίαCOVID-19 και οι οποίοι χρειάζονται στήριξη λόγω των οικονομικών επιπτώσεων,αβεβαιοτήτων ή των ιδιαίτερα ευάλωτων συνθηκών που δύνανται να βιώνουν.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση”προτείνουν τα εξής μέτρα:

1) Τη μη διακοπή ρεύματος από τους προμηθευτές στους ευάλωτες καταναλωτές(άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά ασθενείς,άτομα με αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς,ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές)

2) Την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικούρεύματος σε 90 ημέρες έως το τέλος του 2020

3) Την υιοθέτηση ευνοϊκών διακανονισμών στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αζημίωςκαι ατόκως, ώστε να διευκολυνθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές (π.χ. μέσω τηςδυνατότητας ρύθμισης οφειλής) με την αποπληρωμή του ποσού σε 24 έως 36δόσεις

4) Τη μείωση των τιμολογίων ενέργειας λόγω της πτώσης του κόστους ενέργειας,σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους των τιμών τωνδικαιωμάτων εκπομπών CO2, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωσητων τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς

5) Τη μείωση του παγίου των λογαριασμών και της επιστροφής του ΦΠΑ έως τοτέλος του 20206) Έκπτωση για όλους τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει ή θα επιλέξουν ναλαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά, στα πλαίσια ενίσχυσης τηςσυναλλακτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τις ηλεκτρονικέςσυναλλαγές

7) Έκπτωση (20%) σε όλες οι κατηγορίες των ευάλωτων πελατών και αυτοί πουεντάσσονται στο ΚΟΤ και σε καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh έως το τέλοςτου 2020

8) Τον επαναπροσδιορισμό από την Πολιτεία των προϋποθέσεων ένταξης στοΚοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), μέσω πιο ευνοϊκών ρυθμίσεων τωνδικαιούχων ως προς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τη χορήγησητου Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και σε άλλες ομάδες καταναλωτών (π.χ. περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, απόλυση από τηνεργασία..)

9) Ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς προμήθειες από τις τράπεζες10) Έκπτωση συνέπειας στους καταναλωτές

11) Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να είναι πιο ευέλικτες και να τηρούν τη νομοθεσία

12) Την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές ενέργειαςκαι την Πολιτεία για θέματα εξοικονόμησης και σωστής χρήσης της ενέργειας,της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής μέσω μίαςμακροπρόθεσμης στρατηγικής

13) Οι προμηθευτές ενέργειας να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης σε άτομα καιοικογένειες που βρίσκονται σε απομόνωση ή έχουν θέματα υγείας ή βιώνουνιδιαίτερα ευάλωτες συνθήκες και χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια

14) Οι προμηθευτές να παρέχουν ευέλικτα πακέτα προσφορών που να τηρούν τιςαρχές της σύννομης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας ως προς την παρουσίασήτους, όπως η νομοθεσία ορίζει

15) Τη χορήγηση επιδόματος από το Κράτος στις ευάλωτες ομάδες ώστε νακαλύψουν και τους λογαριασμούς ενέργειας έως το τέλος του 2020

16) Τη συνεχή αξιολόγηση και ανάλογοι συστηματικοί έλεγχοι, ώστε να στηριχθούνόσοι πραγματικά πλήττονται

17) Να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει οενεργειακός τομέας εξαιτίας της κρίσης του COVID-19

18) Την εφαρμογή αρκετά ευέλικτων μηχανισμών που επιτρέπουν στουςκαταναλωτές, των οποίων το εισόδημα μειώνεται δραστικά, να επωφεληθούναπό τα κοινωνικά τιμολόγια ενέργειας

19) Το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό καικατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών μελών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat 2019:42), χρήζει δε, ιδιαίτερης παρακολούθησηςμέσω ενός σχεδίου αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας, όπως η εφαρμογήπρογραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησηςενέργειας

20) Την τήρηση από τους προμηθευτές των βασικών αρχών που διέπουν τηδιαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα τηςκοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης μεταχείρισης

21) Την απόσχιση των χρεώσεων στο λογαριασμό ρεύματος, οι οποίες δενσχετίζονται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθ’ ότι δενδιευκολύνουν στην κατανόηση των τιμολογίων και τη σύννομη χρήση τηςηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές και επιτείνουν την ενεργειακήφτώχεια

22) Την υποχρέωση τήρησης από τους προμηθευτές των νέων κατευθυντήριωνοδηγιών που δημοσίευσε με απόφασή της η ΡΑΕ (Αριθμ. απόφ. 409/2020) γιατη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικόσκέλος των τιμολογίων χαμηλής τάσης ως μέτρο διαφάνειας, απλότητας καιεπαληθευσιμότητας με άμεσα οφέλη στους καταναλωτές

23) Να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού με τον εκσυγχρονισμό τουδικτύου, τη χρήση ευφυών συστημάτων μέτρησης (έξυπνοι μετρητές)

24) Την άμεση λειτουργία ενός αξιόπιστου εργαλείου σύγκρισης τιμών υπό τηνπαρακολούθηση και τον έλεγχο της ΡΑΕ

25) Την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειαςκαι της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων (πράσινηενέργεια)

error: Content is protected !!