«Όχι» της Εκκλησίας σε «Rotary» και «Lions»

Στιγμιότυπο 2020 06 05 8.54.09 πμ 1

«Ιερό πόλεμο» στις οργανώσεις «Rotary» και «Lions», αποφάσισε να ξεκινήσει η Εκκλησία της Ελλάδας, «βλέποντας» προσπάθεια παράκαμψης της θρησκευτικής ορθόδοξης πίστης στις διαδικασίες εισδοχής των μελών.

Η ΔΙΣ «αποφάσισε να συστήσει δι’ Εγκυκλίου Σημειώματος στους μητροπολίτες και τον Ιερό Κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος να απέχουν από κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από τις οργανώσεις Rotary και Lions, επειδή δεν περιορίζονται μόνον σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά επεκτείνονται και σε πράξεις θρησκευτικού χαρακτήρα, καθ’ όσον διαθέτουν τυπικό τελετουργίας εισδοχής νέων μελών και καθορίζουν προσευχή που απευθύνεται αδογμάτιστα σε ένα θεό, με την γενική έννοια του όρου και όχι κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας».

Να σημειωθεί οτι και οι δύο οργανώσει δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στην πόλη του Βόλου.

error: Content is protected !!