Η Γερμανία θα επικεντρώσει στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού κατά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

2882162
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στο επίκεντρο της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκεται ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

«Πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού και να θέσουμε από κοινού τις βάσεις, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα στις μελλοντικές προκλήσεις. Η Γερμανία θέλει να εργαστεί πρωτίστως για τη βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων της Ε.Ε.», αναφέρει το σχέδιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το πρόγραμμα της προεδρίας, το οποίο θα δημοσιεύσει αύριο Πέμπτη η «Handelsblatt» και το οποίο χαρακτηρίζεται ως διαβαθμισμένο έγγραφο. Η Γερμανία αναλαμβάνει για εξάμηνο την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου.

Ως «κατευθυντήριες αρχές» της γερμανικής κυβέρνησης αναφέρονται «η ισχυρότερη και πιο καινοτόμα Ευρώπη, μια δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη, μια Ευρώπη της ασφάλειας και των κοινών αξιών, μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο και, πρωτίστως, η βιώσιμη υπέρβαση της πανδημίας του κορωνοϊού και η οικονομική ανάκαμψη».

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείρισης κρίσεων στην ΕΕ η Γερμανία σχεδιάζει μια ολόκληρη δέσμη μέτρων. Σχεδιάζεται «η διασυστηματική ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και της Επιτροπής Ασφάλειας Υγείας. Στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπως είναι η πανδημία του κορωνοϊού, αποδείχθηκε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ορθά διαρθρωμένη επιδημιολογική παρακολούθηση των μέτρων», όπως αναφέρει το εν λόγω έγγραφο.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων βελτιώνοντας την ικανότητα πρόβλεψης, μέσω της δημιουργίας μιας παρόμοιας βάσης δεδομένων των κρατών μελών και της ανάπτυξης ενός ψηφιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», αναφέρει  επίσης το σχέδιο.

«Θα ταχθούμε υπέρ της σταδιακής άρσης των περιορισμών στον χώρο Σένγκεν, οι οποίοι σχετίζονται με τον κορωνοϊό, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση», προστίθεται.

 Όσον αφορά στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και τις διαδικασίες θεώρησης, «η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί  την συντονισμένη επιστροφή στις συνήθεις διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη».

Τέλος, στο έγγραφο τονίζεται η επιθυμία να καταργηθούν «σταδιακά και με συντονισμένο τρόπο οι περιορισμοί ο οποίοι ετέθησαν λόγω του κορωνοϊού και οι οποίοι σχετίζονται με τη διασυνοριακή κυκλοφορία και την εσωτερική αγορά, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη».

Πηγή: Handelsblatt

KENT 2

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!