ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσλήψεις πέντε γεωπόνων στη Μαγνησία

Γεωπόνος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας και τριών (3) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών επίσης ως Τομεάρχες Δακοκτονίας στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Λάρισας.

KEN 2

Αίτηση και διαδικτυακά
https://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=91&did=14427#.XuEq-0UzZPY

error: Content is protected !!