Δήλωναν μη κερδοσκοπικές, έπαιρναν τα κονδύλια και δεν ελέγχονταν!

2885536
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020, 12:59

KENT728X100

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Σε μια έμμεση αλλά σαφή απάντηση για το ποιες Οργανώσεις χαρακτηρίζονταν ως ΜΚΟ από την Κομισιόν, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, προχώρησε ο Επίτροπος Χαν, απαντώντας σε γραπτή απάντηση του Ιταλού ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Gianantonio Da Re!

Ο Επίτροπος «ομολογεί» ότι, παρά την απουσία καθολικού ορισμού σχετικά με το ποιες Οργανώσεις μπορούν να θεωρηθούν ΜΚΟ και να λάβουν κοινοτικά κονδύλια, η Κομισιόν έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό των οργανώσεων ως ΜΚΟ, με βάση τις οποίες οι Οργανώσεις δηλώνουν ότι είναι ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (sic)!

Στην ερώτηση του, ωστόσο, ο Ιταλός ευρωβουλευτής υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι:

-Σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 35 του 2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή δεν είναι αρκετά διαφανής όσον αφορά τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Με βάση το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεδομένου ότι η εκχώρηση του καθεστώτος ΜΚΟ στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής βασίζεται σε αυτο-δήλωση και επειδή οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι, η κατάταξη μιας οντότητας ως ΜΚΟ είναι αναξιόπιστη.

-Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι πληροφορίες που συλλέγονται για τα κονδύλια της ΕΕ που υλοποιούνται από ΜΚΟ δεν είναι ομοιόμορφες και η Επιτροπή δεν διαθέτει ολοκληρωμένες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά δίκτυα διεθνών ΜΚΟ και έργα υπό έμμεση διαχείριση.

-Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες, το Συνέδριο συνέστησε στην Επιτροπή: να ενισχύσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα και να βελτιώσει τις πληροφορίες που συλλέγονται για τα κεφάλαια που υλοποιούνται από ΜΚΟ.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020, 13:05

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!