Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development

2889429
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, 19:07

 Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Lamda Development, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα.

To νέο ΔΣ της εταιρείας έχει ως εξής:

  –  κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Mέλος

  –  κ. Ευάγγελος Χρόνης,  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Φώτιος Αντωνάτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Δημήτριος Αφεντούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Γεώργιος Γεράρδος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

   – κ. Ιωάννης Ζαφειρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  –  κ. Βασίλειος Κάτσος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Ο οποίος δεν εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αλλά έχει διορισθεί απευθείας από μέτοχο της Εταιρείας κατ΄ ενάσκηση σχετικού δικαιώματος της εκ του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 του ν. 4548/ 2018)

 –   κ. Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 –   κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 –   κα. Ευγενία Παΐζη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, 19:07

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!