Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

stergiou
fotou
728x110 3

«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» τιτλοφορείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσφέρει υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες, ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα και η φοίτηση δωρεάν. Η συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων είναι στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

3/ 7 / 2020  έως  17 / 8 / 2020

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: [email protected]

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aec.bio.uth.gr/

Πηγή: onlarissa.gr

728X100
error: Content is protected !!