ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας γιατην εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Koropi 01
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος προκηρύσσει ο Δήμoς Νοτίου Πηλίου.

KEN

Συγκεκριμένα εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 13-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ. και σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, ορίζεται επαναληπτική στις 20-07- 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου (ΚΕΓΕ), ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με τους παρακάτω όρους:

α/αΘΕΣΗΕΜΒΑΔΟ m2ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΠΟΣΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
1ΣΚΟΥΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ15,00Τοποθέτηση καντίνας200,00 €20,00€
2ΣΚΟΥΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ100,00Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων4,00 € / τ.μ.40,00€
3ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΟΠΗΣ50,00Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ3,20 € / τ.μ.16,00€
4ΚΑΒΟ-ΑΛΟΓΟΠΟΡΟ-ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ50,00Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ3,20 € / τ.μ.16,00€
5ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ20,00Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ3,20 € / τ.μ.6,40€
6ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΜΝΟΣ ΑΦΗΣΣΟΥ150,00Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων4,00 € / τ.μ.60,00€
7ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΜΝΟΣ ΑΦΗΣΣΟΥ15,00Τοποθέτηση καντίνας200,00 €20,00€
8ΑΓΙΑ ΘΥΜΝΙΑ ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ15,00Τοποθέτηση καντίνας200,00 €20,00€
9ΠΟΤΟΚΙ ΣΥΚΗΣ15,00Τοποθέτηση καντίνας200,00 €20,00€

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφονται και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού (π.χ. θαλάσσια μέσα αναψυχής-ομπρέλες-ξαπλώστρες-λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31-12-2020 και ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι:

Το αντίτιμο χρήσεως θα καταβληθεί ως εξής :

α) 30% υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 56468 ΕΞ2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020) τροποποίηση της υπ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 και

β) εξόφληση του υπολοίπου 70% επί του συνόλου μισθώματος (υπέρ Δήμου Νοτίου Πηλίου) με την υπογραφή του συμφωνητικού.

error: Content is protected !!