Μαγνησία: Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων

melissokomos
FCO SUMMER 80 728x90 1
milonas 728x90 1

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους και οργανώσεις τους ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)ανάρτησε στο διαδίκτυο τις παρακάτω Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020:

A) Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 4.1“Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, που αφορά δαπάνες για τη δειγματοληψία μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ΥΠΑΑΤ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

B) Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”, που αφορά δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια ή οργανώσεις αντίστοιχων εκδηλώσεων και άλλων προωθητικών ενεργειών προβολής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι 21 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών στα τηλ. 210-212 5704 /210-212 5769 και στα email [email protected] / [email protected] ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr ή

error: Content is protected !!