Έλεγχοι της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων για τα απόβλητα

synergeio autokinita 23 03 2020
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια – λιπαντήρια κλπ), σε μια προσπάθεια προστασίας τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εξυπηρετούμενων πολιτών, επισημαίνεται στους ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των εν λόγω εγκαταστάσεων, ότι επιβάλλεται σε ετήσια βάση και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) εφαρμογής του ΥΠΕΝ. 

KENT728X100

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση των όρων των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων – ΠΠΔ των ανωτέρω επιχειρήσεων.

error: Content is protected !!