Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας: Επιστολή σε φορείς για τη στέγαση στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας σε οικήματα

p.a.
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Επιστολή Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας στους αρμόδιους φορείς για ζήτημα στέγασης στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας σε οικήματα. Αναλυτικά:

Με την υπ’ αρ. Φ.400/ ΑΔ. 2657/ Σ.378/ 29. 06. 2020 Απόφαση περιορίστηκε ο χρόνος στέγασης των πολυτέκνων οικογενειών στα ΟΣΕΑΑΥ της ΠΑ στα πέντε έτη, με πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης παράτασης ενός έτους.

Ο περιορισμός συνιστά σοβαρότατη υπονόμευση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας, καθώς η στέγαση χωρίς χρονικό περιορισμό αποτελούσε ένα από τα καλύτερα, τα πλέον κατάλληλα και χρήσιμα μέτρα στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, για το οποίο είμαστε ως πολύτεκνοι ευγνώμονες. Επέτρεπε έναν οικογενειακό προγραμματισμό & είχε ουσιαστική ωφέλεια, όχι μόνο οικονομική, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ανεύρεση στέγης είναι δύσκολη. Για δε τις πολύτεκνες οικογένειες η τελευταία τυγχάνει ακόμη περισσότερο δυσχερής, λόγω της επιβεβαιωμένης απροθυμίας των εκμισθωτών να μισθώσουν τα σπίτια τους σε πολυμελείς οικογένειες. Με δεδομένη την σταθερότητα της στέγασης, η οικογένεια καθόριζε τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες των τέκνων, εν γένει την κοινωνική της ζωή, η οποία ανατρέπεται πλέον ανά πενταετία, χωρίς να είναι καθόλου εύκολη η αποκατάστασή της, ακόμη και με ενδεχόμενη επάνοδο μετά την- εν πολλοίς- άσκοπη μετακόμιση για κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σας επισημαίνουμε ότι πλέον πολλά- από τα λίγα- ευεργετήματα στους πολύτεκνους χορηγούνται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, κατά τρόπον που αποκλείονται ή επωφελούνται ελάχιστα πολλές οικογένειες, ιδίως αν εργάζονται αμφότεροι οι γονείς. Στην τελευταία κατηγορία είναι πολλοί στρατιωτικοί, που πιθανώς δεν επωφελούνται ουσιωδώς από κάποιο άλλο μέτρο, λόγω του αξιοπρεπούς- αλλά οριακού για πολυμελή οικογένεια- εισοδήματος. Αυτό όμως το μέτρο ήταν πολλαπλά και ουσιαστικά χρήσιμο, μέτρο ουσιαστικής δημογραφικής πολιτικής, που είναι και το ζητούμενο σήμερα, μάλλον δε εδώ και πολλά έτη.

Εκτός από το ασφαλιστικό, την οικονομία & την Παιδεία, οι σοβαρές συνέπειες του δημογραφικού ζητήματος αναδεικνύονται έντονα και στο στράτευμα. Το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Από κάθε άποψη οι πολύτεκνοι στηρίζουν την Πολιτεία & είναι δίκαιο να στηρίζονται από αυτή.

Παρακαλούμε για την αναθεώρηση της υπ’ αρ. Φ.400/ ΑΔ. 2657/ Σ.378/ 29. 06. 2020 Απόφασης και την πρόβλεψη άνευ χρονικού περιορισμού στέγασης.

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 1
error: Content is protected !!