Δήμος Βόλου: Περισσότεροι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πολιτών λόγω COVID 19

dimosio maska aftodioikisi
stergiou
fotou
728x110 3

Ο Δήμος Βόλου λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα δημόσιας υγείας έναντι του COVID – 19 και έχοντας ως στόχο την ταχύτερη και με ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των πολιτών – ωφελουμένων των κοινωνικών επιδομάτων, προχώρησε τόσο στην ενίσχυση των περιφερειακών σημείων υποδοχής για το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και τις αιτήσεις των πολιτών για τις παροχές του ΟΠΕΚΑ , όσο και στην ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται στο κεντρικό σημείο υποδοχής των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (κτίριο πρώην  Υγειονομικό) όπου συστεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου , Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας , ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, και το Κέντρο Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ.

728X100 3

Για τον σκοπό αυτό:

1. Ενισχύεται η υποδοχή στο κεντρικό κτίριο με ακόμη ένα στέλεχος από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και μαζί με τα ήδη δύο στελέχη του Κέντρου Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ θα μεριμνούν για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

2. Διευρύνεται ο αριθμός των στελεχών της  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας , (κεντρικό κτίριο)  , που θα ασχολούνται με τα Κοινωνικά επιδόματα , έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται ταχύτερα.

3.  Διευρύνεται ο αριθμός των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ (κεντρικό κτίριο) που θα ασχολούνται με τα Κοινωνικά επιδόματα όπως ΚΕΑ , Απασχόληση , ανανεώσεις καρτών , Στέγαση , Συντάξεις απόρων υπερηλίκων , έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται ταχύτερα. 

4. Σε περιφερειακό επίπεδο ενεργοποιούνται τα παρακάτω σημεία υποδοχής, στα οποία τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών , πέραν των βασικών τους καθηκόντων , εξυπηρετούν τους πολίτες για τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και για τουλάχιστον τέσσερεις (4) ώρες.

error: Content is protected !!