Περιφέρεια Θεσσαλίας: Καθαρή η ατμόσφαιρα στον Βόλο το διήμερο 4-5 Αυγούστου

volos panoramiki
stergiou
fotou
728x110 3

Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενημερώνει, σχετικά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

728X100 3

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν στις 3 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 22 μg/m3, στις 4 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3 και στις 5 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  21 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 3 Αυγούστου  μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 4 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 8 μg/m3 και στις 5 Αυγούστου μέσο όρο τιμών  8 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

error: Content is protected !!