Μαγνησία: Τροποποίηση της νομοθεσίας αδειοδότησης σταυλικών εγκαταστάσεων

misc l23
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

     Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους φορείς  των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ότι δημοσιεύθηκε  ο ν. 4711/2020 (Α΄145) ο οποίος τροποποιεί με τα άρθρα 4 και 16 τη διαδικασία του ν.4056/12(Α΄52) για  την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας διαδικασίας  αδειοδότησης των κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι η απλοποίησή της και η διάκριση αυτής σε δύο διαδοχικά στάδια, που περιλαμβάνουν : 

KEN 2

– την έγκριση ίδρυσης και

-την έγκριση λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας, ανάλογα με την περιβαλλοντική υποκατηγορία  της κτηνοτροφικής δραστηριότητας   

    Επίσης, με το νέο νόμο δόθηκε παράταση έως 31-12-2022 στην λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  που λειτουργούσαν πριν τις 12-03-2012. 

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί  να ανατρέξουν  στον ιστότοπο  της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr,  του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr ή/ και να επικοινωνούν  με την Υπηρεσία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352408.

error: Content is protected !!