Τελευταίες έρευνες σχετικά με τον καφέ και την καρδιαγγειακή υγεία

CoffeeCV
milonas 728x90 1
FCO Banner 728x110 1

Ο καφές είναι ένα από τα διατροφικά συστατικά που έχουν διερευνηθεί περισσότερο. Νέες μελέτες προστίθενται συστηματικά, στον ήδη υπάρχοντα μεγάλο όγκο της επιστημονικής έρευνας, ο οποίος συνολικά δείχνει ότι η μέτρια καθυμερινή κατανάλωση καφέ δεν συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων μελετών, ένα νέο άρθρο δείχνει, ότι για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η μέτρια κατανάλωση καφέ είναι απίθανο να επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, ένα δεύτερο άρθρο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη κατανάλωση καφέ ή πράσινου τσάι, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο, στο γενικό πληθυσμό.

Σημαντική έρευνα είναι επίσης αφιερωμένη στην διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης καφέ και βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) και αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η συστηματική μέτρια κατανάλωση καφεϊνούχου καφέ δεν έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στην αρτηριακή πίεση και δεν αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ χάρτινου φίλτρου, μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην χοληστερόλη πλάσματος. Από το ευρύτερο σύνολο των στοιχείων, προκύπτει ότι η επίδραση του καφέ στην χοληστερίνη εξαρτάται από τη μέθοδο παρασκευής του καφέ. Ο καφές που δεν έχει περάσει από φίλτρο χαρτιού, αυξάνει τα επίπεδα του ορού χοληστερόλης, ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τον καφέ φίλτρου, καθώς τα συστατικά του καφέ που αυξάνουν τη ​​χοληστερόλη, κατακρατούνται από το φίλτρο.

Καθ’όλο το έτος 2013 η σχέση καφές – θνησιμότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών επιστημονικών ερευνητικών εργασιών, οι οποίες έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μία μελέτη βρήκε αύξηση 21% στο ποσοστό θνησιμότητας στα άτομα που πίνουν περισσότερα από 28 φλιτζάνια καφέ την εβδομάδα. Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα από μια μετα-ανάλυση και συστηματική ανασκόπηση, από 23 μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση του καφέ, στην πραγματικότητα, σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τον κίνδυνο θνησιμότητας.ΠΗΓΕΣ

1 Rebello S.A. & van Dam R.M. (2013) Coffee Consumption and Cardiovascular Health: Getting to the Heart of the Matter. Current Cardiology Reports, 15:403.

2 Kokubo Y. et al. (2013) The Impact of Green Tea and Coffee Consumption on the Reduced Risk of Stroke Incidence in Japanese Population: The Japan Public Health Center-Based Study Cohort. Stroke, published online ahead of print.

3 Correa T.A.F. et al. (2013) Paper filtered coffee increases cholesterol and inflammation biomarkers independent of roasting degree. Nutrition, 29(7-8):977-81.

4 Liu J. et al. (2013) Association of coffee consumtpion with all-cause and cardiovascular disease mortality. Mayo Clinic Proceedings, published online ahead of print.

5 Malerba S. et al. (2013) A meta-analysis of prospective studies of coffee consumtpion and mortality for all causes, cancers and cardiovascular disease. European Journal of Epidemiology, 28(7):527-539.

error: Content is protected !!