Πήλιο: Αποκατάσταση ζημιών του δημοτικού οδικού δικτύου Αφετών λόγω θεομηνίας

apokatastasi odikou diktiou 610x350 1
stergiou
fotou
728x110 3

Την αποκατάσταση ζημιών του δημοτικού οδικού δικτύου της ΔΕ Αφετών λόγω θεομηνίας συνεχίζει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την ανάθεση του παραπάνω έργου, με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

728X100

Η μελέτη του έργου  αφορά την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου λόγω των καταστροφών που έγιναν στην θεομηνία του Φεβρουαρίου  2018 και  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Το έργο

Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του δημοτικού δρόμου προς τον οικισμό «Πλάκα», της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου, ο οποίος υπέστη αρκετές ζημιές που τον καθιστούν εξαιρετικά δύσβατο και επικίνδυνο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 / 08 / 2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 

error: Content is protected !!