ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Stars Planet: Τι πρέπει να προσέχει κανείς στην ασφάλιση υγείας του

stars planet1

Η Stars Planet και η Ατλαντική Ένωση προσφέρει Προγράμματα Ασφάλειας Νοσοκομειακής Περίθαλψης ικανά να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, καλύπτοντας τα έξοδά σας σε περίπτωση νοσηλείας σε ΟΛΑ τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Με το δημόσιο σύστημα υγείας σε όλο και πιο άσχημη κατάσταση παρατηρούμε μια στροφή των πολιτών στην συμπληρωματική κάλυψη με κάποιο συμβόλαιο ασφάλισης υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που συμπληρώνει τα κενά του δημόσιου τομέα υγείας και θα διαφυλάξει τις καταθέσεις μας. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε πριν επιλέξουμε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα:

Εξαιρέσεις
Ίσως το κυριότερο μέρος ενός συμβολαίου ασφάλισης υγείας είναι οι εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις είναι οι ασθένιες και παθήσεις για τις οποίες δεν θα καλυφθούμε. Συχνές εξαιρέσεις που συναντάμε είναι αλκοολική ηπατοπάθεια, μέθη οδηγού κλπ ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις τις όποίες μπορούμε να τις αποφύγουμε όπως αυτή των συγγενών παθήσεων. Κατά κανόνα όσο λιγότερες και πίο συγκεκριμένες εξαιρέσεις τόσο το καλύτερο.

Περίοδοι αναμονής
Αφορά τις ασθένειες οι οποίες αποζημιώνονται μόλις περάσει κάποιο χρονικό διάστημα πχ κακοήθεις όγκοι σε 6 μήνες, αμυγδαλές, κήλες σε 9 μήνες κλπ και αναφέρονται ξεκάθαρα στους όρους τους συμβολαίου υγείας. Πολλές φορές έχει τύχει να ξεχνούν οι ασφαλιζόμενοι αυτές τις περιόδους αναμονής με αποτέλεσμα σε μία νοσηλεία να μην αποζημιωθούν. Κατά κανόνα τα συμβόλαια μετά από ένα χρόνο καλύπτουν τις περισσότερες ασθένειες.

Όρια κάλυψης αμοιβών ιατρών, δωματίου και τροφής

Τα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα έχουν πίνακα που αναφέρει συγκεκριμένα τις ανώτατες αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων ανάλογα με την επέμβαση. Είναι ένα κεφάλαιο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και συζήτηση με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο για να μην βρεθούμε πρό εκπλήξεων. Καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γιατρός μπορεί να μας ζητήσει μεγαλύτερη αμοιβή απο αυτή που προβλέπεται. Το ίδιο ισχύει και στα υπό όρια για το κόστος του δωματίου και τροφής.

Όριο κάλυψης και Ποσοστό κάλυψης

Κάθε ασφαλιστήριο υγείας έχει ένα όριο κάλυψης ανά έτος ενδεικτικά από 300.000€-1.500.000€, επίσης μπορεί να συναντήσουμε και όρια κάλυψης ανά περιστατικό πχ 100.000€ ανά συμβάν. Πέραν από τα όρια κάλυψης υπάρχουν και ποσοστά κάλυψης για παράδειγμα άλλα συμβόλαια υγείας καλύπτουν 100% σε όλο το κόσμος και άλλα που καλύπτουν 80% εκτός Ελλάδας και 70% στην Αμερική. Αυτό μεταφράζεται, πως ο ασθενής σε μία νοσημεία 100.000€ θα χρειαστεί να καταβάλει 20.000€. Υπάρχουν και οικονομικά νοσοκομειακά συμβόλαιά που καλύπτουν μόνο στην Ελλάδα.

Απαλλαγή ή εκπιπτόμενο ποσό

Ως επί το πλείστον τα Ασφαλιστήρια Υγείας μας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξουμε το αρχικό ποσό εξόδων το οποίο πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή ο δημόσιος φορέας μας πχ 500, 1.000, 1.500, 3000 €. Όσο μεγαλύτερη η απαλλαγή τόσο χαμηλότερο το κόστος της ασφάλισης υγείας μας. Δείτε παραδείγματα για το πώς λειτουργεί η απαλλαγή στις αποζημιώσεις νοσηλείας.

Τρόπος ανανέωσης και Διάρκεια του συμβολαίου.

Τα Ασφαλιστήρια Υγείας χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες όσον αφορά τον τρόπο ανανέωσης:

ισόβια, δηλαδή ισχύει για όσο ζει ο ασφαλισμένος χωρίς να μπορεί να του αλλάξει η εταιρία του όρους παρά μόνο το κόστος
ετησίως ανανεούμενα τα οποία κάθε χρόνο η εταιρία μας στέλνει τους όρους και μπορεί αναθεωρεί το κόστος και τις καλύψεις για όλους τους ασφαλισμένους. Ωστόσο υπάρχουν εταιρίες που μας δίνουν εγγύηση παροχών και αναφέρουν πως δεν μπορούν να αλλάξουν τους όρους εφόσον ο ασφαλιζόμενος πληρώσει την ανανέωση. Υπάρχουν ακόμα αρκετές παραλλαγές του όρου ανανέωσης ανάλογα με την εταιρία.
Τέλος υπάρχουν και νοσοκομειακά προγράμματα τα οποία μπορεί να λήγουν στα 65 ή 70 (συνήθως ομαδικά)

Ανάγκη προέγκρισης νοσηλείας

Υπάρχουν νοσοκομειακά προγράμματα τα οποία για να καλύψουν μια νοσηλεία χρειάζεται προέγκριση αυτής από την ασφαλιστική εταιρία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι άσχημο για το συμβόλαιο ωστόσο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας και να επικοινωνεί πάντα με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο για σωστή καθοδήγηση. Για τα προγράμματα τα οποία δεν απαιτούν προέγκριση ο ασφαλιζόμενος απλά κάνει εισαγωγή με την χρήση του κωδικού συμβολαίου και κάρτας ασφάλισης.

Έξοδα πριν και μετά την Νοσηλεία

Αφορά όλα τα έξοδα που μπορεί να γίνουν πριν από κάποια νοσηλεία και μετά από αυτήν όπως διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς, φυσικοθεραπείες , χημειοθεραπείες κλπ και σαφώς σχετίζονται με την αιτία νοσηλείας. Εδώ μπορεί να καλύπτονται μέχρι κάποιο όριο πχ 4000€ ή σαν ποσοστό 20% των εξόδων νοσηλείας ή και ΚΑΘΟΛΟΥ. Επίσης υπάρχει και χρονίκος περιορισμός για παράδειγμα 15 μέρες πρίν και 1 μήνα μετά την νοσηλεία.

Κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία

Εάν καλύπτονται τα έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια στα εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής κλινικής. Κατά κανόνα τα νοσοκομειακά προγράμματα δίνουν δωρεάν επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία ωστόσο σε κάποιο ατύχημα θα χρειαστούν νάρθηκες και κάποιες ιατρικές πράξεις. Πρέπει και αυτό το σημείο να το έχει ξεκαθαρισμένο ο ασφαλιζόμενος στον τρόπο λειτουργείας της ασφάλισης υγείας του.

Από πού θα αγοράσω ασφάλιση υγείας

Οι επιλογές είναι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, το τραπεζικό δίκτυο ή online. Η καλύτερη επιλογή χρόνια τώρα δεν παύει να είναι αυτή του προσωπικού σας επαγγελματία ασφαλιστή και αυτό γιατί έχει την εμπειρία να αναλύσει τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου, να προτείνει την σωστή λύση αλλά και να είναι δίπλα του ανα πάσα ώρα και στιγμή.

Με το δημόσιο σύστημα υγείας σε όλο και πιο άσχημη κατάσταση παρατηρούμε μια στροφή των πολιτών στην συμπληρωματική κάλυψη με κάποιο συμβόλαιο ασφαλίσης υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που συμπληρώσει τα κενά του δημοσίου τομέα υγείας και θα διαφυλάξει τις καταθέσεις μας. Παρακάτω θα ανεφερθούμε σε βασικά σημείας που πρέπει να δούμε πριν επιλέξουμε ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα.

Stars Planet
Ασφάλειες – Real Estate – Energy
Δημητριάδος 66, Βόλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2421025500
.

VOLOS REMOS

Αναβάλλεται η τελετή φωταγώγησης του Βόλου – Αύριο Παρασκευή οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τον Αντ.Ρέμο

axilleas mpeos 780x410 1

Μπέος για Κιβωτό: «Οι γονείς έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι, όχι στα ιδρύματα, αυτοί είναι κοπρίτες» [βίντεο]

79153389 2425624104344593 4168103097471598592 n

Απόψε η μεγάλη βραδιά του Βόλου – Μπέος και Ρέμος ανάβουν τα φώτα και υποδέχονται τα Χριστούγεννα

307256580 774074590371134 3910861045446806044 n

Βόλος: Έφυγε από τη ζωή γνωστός κατασκευαστής οικοδομών

1

Βόλος: Τροχαίο ατύχημα στην οδό Αναλήψεως – Συγκρούστηκαν δύο ΙΧ, σοβαρές υλικές ζημιές [εικόνες]

5744017

Πήλιο: Άνδρας κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο πριν φθάσει στο Νοσοκομείο – Είχε καταναλώσει ποσότητα χαπιών

STAR HD 20221201 13 40 50 24

Αντώνης Ρέμος από τον Βόλο για την Κιβωτό: «Να περιμένουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης, και μετά να σταυρώσουμε» [βίντεο]

STAR HD 20221201 13 45 09 10

Το STAR στον Χριστουγεννιάτικο Βόλο – Απευθείας σύνδεση με την πλ. Πανεπιστημίου [βίντεο]

283872433 727991165009777 7654384534058618168 n

Νέος παίκτης για το κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος στον Βόλο – Ποιοι το διεκδικούν

error: Content is protected !!