ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΕΒΕΜ: Παράταση αναβάθμισης ταμειακών μηχανών μέχρι 31 Οκτωβρίου

blogger image 554424830
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν.Μαγνησίας, έχοντας καταθέσει επιστολή στις 17/07/2020, με θέμα «Παράταση Αναβάθμισης Ταμειακών Μηχανών έως 31/12/2020», έλαβε σήμερα ενημέρωση για τις νέες προθεσμίες, από την Βουλευτή Μαγνησίας κ.Ζέττα Μακρή, η οποία και κατέθεσε αντίστοιχη Κοινοβουλευτική Αναφορά. Η προθεσμία αναβάθμισης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) παρατείνεται μέχρι την 31-10-2020. Σας παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών:

KEN 1

«Απαντώντας στο ΥΠΟΙΚ 80507 ΕΞ 2020/27-7-2020 έγγραφό  σας  (αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου: ΑΑΔΕ 1089594/28.7.2020), σχετικά με την 2349/24.7.2020 αναφορά Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, για τα θέματα αρμοδιότητας μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Με την Α.1011/16-1-2020 (ΦΕΚ 85Β΄/24-1-2020) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκε, μεταξύ άλλων, η απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ. που  έλαβαν  άδεια καταλληλότητας με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ 1135/2005 (1592Β΄), εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, μέχρι την 31-5-2020.

Στο πλαίσιο της ανάγκης παροχής πρόσθετου χρόνου για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση, εκδόθηκε η Α.1100/29-4-2020 (ΦΕΚ 1751Β΄/7-5-2020) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31-7-2020 η  προθεσμία  της  απόσυρσης αυτών.

 Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, covid-19, υπεγράφη Σχέδιο Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31-10-2020 η προθεσμία απόσυρσης από την χρήση των ανωτέρω ΦΗΜ.

Η απόσυρση, συνεπώς, από την χρήση των εν λόγω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-10-2020 (αντί για την 31-5-2020 που αρχικά προβλεπόταν) και οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31-10- 2020, την παύση αυτών.

Β. Με την Α.1024/31-1-2020 (ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίστηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό  σύστημα  των  Φ.Η.Μ., όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο παροχής πρόσθετου χρόνου για την διευκόλυνση των  επιχειρήσεων  ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των  χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, που αφορούν στο πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ, εκδόθηκε η Α.1102/29-4-2020 (ΦΕΚ 1812Β΄/12-5- 2020) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31-7-  2020 η προθεσμία της αναβάθμισης των υπαρχόντων ενεργών ΦΗΜ, εξαιρουμένων των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των φορολογουμένων λόγω των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, covid-19, υπεγράφη Σχέδιο Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31-10-2020 η προθεσμία αναβάθμισης των ανωτέρω ΦΗΜ.

Συμπληρωματικά, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ενότητα Ανακοινώσεις, έχει ήδη αναρτηθεί το από 21.07.2020 Δελτίο Τύπου της  Α.Α.Δ.Ε.  το οποίο ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας απόσυρσης των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ, μέχρι τις 31-10-2020

error: Content is protected !!