Εθνική αρμοδιότητα η προστασία της απασχόλησης, επιδόματα ανεργίας και κοινωνική προστασία

2920347
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, 15:03

KEN 2

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή του απάντηση, προς τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο, ο Επίτροπος Schmit ξεκαθαρίζει το τοπίο για το τι είδους «βοήθεια» μπορεί να περιμένουν από την ΕΕ οι εργαζόμενοι που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ζητούσε, με την ερώτησή του, από την Κομισιόν αν, με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα ενεργοποιηθεί η εργασιακή σχέση των εργαζομένων με τα ίδια δικαιώματα που είχαν πριν και θα εφαρμοστούν οι όροι που συμπεριλαμβάνονται στις ΣΣΕ, όπως για την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων, μόνιμων και εποχιακών, και τη διασφάλιση του εισοδήματός τους.

Ζητούσε δε, ακόμη, να μεριμνήσει έτσι ώστε να καταβληθεί το επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο 80% του βασικού μισθού και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Δυστυχώς, με τη σημερινή του απάντηση ο Επίτροπος «έκοψε τον βήχα» στον Έλληνα ευρωβουλευτή, διευκρινίζοντάς του ότι θέματα όπως η προστασία της απασχόλησης, η κοινωνική προστασία και η καταβολή των επιδομάτων ανεργίας είναι αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και ουχί της Κομισιόν.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου για να μη μείνει καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς ισχύει για τους εργαζόμενους σε επίπεδο ΕΕ:

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.8.2020)

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει διαταραχές σε ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

Ειδικότερα, προώθησε τη χρήση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της απασχόλησης, δημιουργώντας τη βάση για ταχεία ανάκαμψη.

Οι εργασιακές σχέσεις διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Κατ’ αρχήν, όταν οι συμβάσεις εργασίας δεν λήγουν, αλλά έχουν απλώς ανασταλεί (πλήρως ή εν μέρει), θα πρέπει να ισχύουν και πάλι οι ίδιοι όροι εργασίας μετά την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

Η προστασία της απασχόλησης αποτελεί επίσης πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα.

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας θέσπισε νέα ελάχιστα δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς προστασίας των εργαζομένων σε πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας, με παράλληλη διατήρηση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας. Όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρει ότι οι άνεργοι δικαιούνται επαρκή επιδόματα ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με τις εισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας αποτελούν εθνική αρμοδιότητα.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό του επιπέδου των επιδομάτων ανεργίας και των όρων επιλεξιμότητας. 

(Σ.σ.: οι υπογραμμίσεις δικές μας)

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!