ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πανδημία του COVID-19 «ωφέλησε» το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος!

2921407
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, 13:27

KEN

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL) αποκαλύπτει ότι οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι, όπως δείχνουν τα ευρήματα, η επείγουσα ανάγκη απόκτησης ειδικού ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών άνοιξε τον δρόμο για απάτη, διαφθορά και επακόλουθο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Όπως υπογραμμίζεται, οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχες για το γεγονός ότι η τήρηση των αποστάσεων που επιβάλλονται στις φυσικές συναντήσεις και σε επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και η μεγαλύτερη χρήση απομακρυσμένων λειτουργιών δυσκολεύουν τον ακριβή προσδιορισμό εκείνων που ασχολούνται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εν μέσω πανδημίας!

Ορισμένα ευρήματα της έκθεσης είναι επίσης χρήσιμα για το ευρύ κοινό ως πηγή πληροφοριών, ενάντια σε πιθανά εγκληματικά σχέδια, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος», μηνύματα κειμένου που περιέχουν συνδέσμους προς κακόβουλους ιστότοπους, συνημμένα για την απόκτηση προσωπικών πληροφοριών πληρωμής.

Όπως διευκρινίζεται, η έκθεση στοχεύει να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τον ιδιωτικό τομέα, να εφαρμόσουν μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική απάντηση στους αναδυόμενους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ολόκληρη η 16σέλιδη έκθεση στα αγγλικά ΕΔΩ


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, 13:34

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!