ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

Στιγμιότυπο 2020 09 09 4.03.17 μμ

Γράφει ο Ευθύμιος Ζιγγιρίδης BEng MSc AMIEE MILT, Σύμβουλος Στρατηγικών επενδύσεων

KEN 728X100

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος αξία των ξένων άμεσων επενδύσεων που εισέρρευσαν στην χώρα αυξήθηκε στα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2019,έναντι 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν για το έτος 2018 παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 23%. Ένα ποσό που αποτελεί το υψηλότερο της δεκαετίας μετά την προηγούμενη αύξηση κατά 12,5% για το έτος 2018 συγκριτικά με το έτος 2017.  Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2018 13 ΑΞΕ, έναντι 24 το 2017. Στην Πορτογαλία το 2018 πραγματοποιήθηκαν 74 ΑΞΕ, στην Ιρλανδία 205 ΑΞΕ, στη Δανία 56, στη Φινλανδία 194, στη Σερβία 119, στην Τσεχία 65. Με βάση τον αριθμό των ΑΞΕ που υποδέχθηκε κατά τη δεκαετία 2009-2018 κατατάσσεται στην Ευρώπη (περιλαμβάνονται και οι χώρες εκτός της Ε.Ε.) στην 32η θέση. Παρατηρείται μία σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια,  ωστόσο σε σύγκριση με τα χρήματα που έχουν επενδυθεί από αλλοδαπές εταιρείες σε χώρες της  ΕΕ η επενδυτική δραστηριότητα στην χώρα μας από ξένα κεφάλαια υστερεί.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης και σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και την αστάθεια της Ελληνικής αγοράς και οικονομίας, η χώρα μας δεν αποτελεί πρώτη επενδυτική προτεραιότητα για τους ενδιαφερόμενους.  Παρά ταύτα όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει αύξηση εισροών ΑΞΕ στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα, όμως τα εμπόδια παραμένουν αρκετά και για να καταφέρει η Ελλάδα να ανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα και να πετύχει τους στόχους της για ανάπτυξη δημιουργώντας χώρο για επενδύσεις και συνεπώς ανοιχτές θέσεις εργασίας θα πρέπει σύντομα να τα ξεπεράσει. Κάποια βασικά εμπόδια είναι: Το φορολογικό, γραφειοκρατικό, διοικητικό περιβάλλον και πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας προέρχεται από την ικανότητα της να χρησιμοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, συνδυαστικά τους συντελεστές παραγωγής της (Γη, εργασία, κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα). Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των συντελεστών παραγωγής, καθώς αυξάνουν την κεφαλαιακή επάρκεια, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και ενισχύουν την τεχνολογική πρόοδο στη χώρα υποδοχής. Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, η συνεισφορά των άμεσων ξένων επενδύσεων σε μία χώρα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Το διεθνές εμπόριο, το ανθρώπινο δυναμικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας αποτελούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα των παραγόντων αυτών. Οι χώρες στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν ολοένα και περισσότερες ΑΞΕ  για την υλοποίηση τόσο οριζόντιων όσο και κάθετων άμεσων επενδύσεων, προβαίνουν σε ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις όπως χαμηλή φορολόγηση, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, ειδικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας και των ωφελειών που παρέχουν οι ΑΞΕ στην εκάστοτε οικονομία της χώρας υποδοχής.

Είναι φανερό ότι, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν αποδεδειγμένα ένα καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής τους. Το ανθρώπινο δυναμικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ύψος της φορολογίας, τα επενδυτικά κίνητρα κλπ. αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες αυτούς. Κάθε χώρα η οποία θέλει να προσελκύσει επενδύσεις για να αναπτυχθεί δυναμικά η οικονομία της, θα πρέπει να εξετάζει τους ανωτέρω προσδιοριστικούς παράγοντες ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι τελευταίες, θα βοηθήσουν την οικονομία της χώρας καθώς και τους επενδυτές της.

Η χώρα μας οφείλει να επισπεύσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποτελέσει επενδυτική προτεραιότητα για τους διεθνείς παίκτες.

error: Content is protected !!