ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Αγχίαλος: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Ολοκληρώθηκε το έργο της ανάπλασης της κεντρικής περιοχής της Νέας Αγχιάλου με παρεμβάσεις στα υφιστάμενα πεζοδρόμια κατά μήκος της οδού Ελευθερίας από την οδό Αμυρά έως και την οδό Βασιλειάδη, που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που διασχίζει το κέντρο της Ν. Αγχιάλου, με αποτέλεσμα την μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση του και την αλλοίωση του αστικού του χαρακτήρα.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Με τις ολοκληρωμένες αυτές παρεμβάσεις, για τις οποίες δαπανήθηκε ποσό 653.000 ευρώ, αναβαθμίστηκε το αστικό περιβάλλον και βελτιώθηκε η προσβασιμότητα της κεντρικής περιοχής της Ν. Αγχιάλου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις επί των πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Ελευθερίας της Ν. Αγχιάλου (στα 900μ. μήκους, από την οδό Αμυρά έως και την οδό Βασιλειάδου και την έξοδος προς Βόλο), χωρίς διαπλάτυνσή τους επί του οδοστρώματος.

Οι εργασίες ανάπλασης περιελάμβαναν ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και την βελτίωση της προσβασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα :

– δημιουργήθηκε  ελεύθερη ζώνης όδευση πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.,

– δημιουργήθηκε οδηγός όδευσης τυφλών,

– κατασκευάστηκαν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων

– αναβαθμίστηκε η εγκατάσταση φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με LED, με διασφάλιση της απαιτούμενης λαμπρότητας φωτισμού)

– αυξήθηκε  το πράσινο όπου ήταν δυνατόν.

error: Content is protected !!