ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διοικητικά πρόστιμα σε κατοίκους Μορφοβουνίου και Κτιμένης για πυρκαγιές

Pyr 1024x480 1
stergiou
fotou
728x110 3

Διοικητικά πρόστιμα ύψους διακοσίων και πλέον ευρώ επιβλήθηκαν από τις Π.Υ του Ν. Καρδίτσας τις τελευταίες ημέρες για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε Καρδίτσας και συγκεκριμένα για κατοίκους της περιοχής Μορφοβουνίου και Κτιμένης.

728X100 3

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Καρδίτσας, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου ενημερώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει εγκριθεί από τις 11 Ιουνίου σχετική διάταξη για τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε ανακοίνωση επισημαίνει ότι περιλαμβάνεται μέριμνα και για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις:

• Για άναμμα φωτιάς, απόρριψη αναμμένου τσιγάρου – σπίρτων και άλλων υλών σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα προβλέπεται πρόστιμο από 150 ευρώ.

• Για εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους,όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100οC, με μέσα όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης, λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο) κ.α., εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και δεν τηρούνται προληπτικά μέτρα, προβλέπεται πρόστιμο από 150 ευρώ.

• Για άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως κάμπινγκ χωρίς τη λήψη μέτρων, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ.

• Για άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι την απόσταση 300 μέτρων, χωρίς την τήρηση μέτρων, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ.

• Για καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, στις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 και 2, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ.

• Για καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το π.δ. 575/81, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ.

• Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας προβλέπεται πρόστιμο από 500 ευρώ.

• Για καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής και θεωρημένης μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, προβλέπεται πρόστιμο από 200 ευρώ.

Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα προσαυξάνονται ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας και διαμορφώνονται από 200 € έως 5.000 €.

error: Content is protected !!