Ένωση Στρατιωτικών: Ζητά αυξήσεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Ν. Αγχιάλου

DSC 0045
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Αλλαγές στη μισθολογική πολιτική των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Πολεμικής Αεροπορίας που εργάζονται για την προσγείωση και απογείωση και των πολιτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, ζητά με αίτημά της προς τους βουλευτής Μαγνησίας η τοπική Ένωση Στρατιωτικών.

KEN

Στην επιστολή τους τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης αναφέρουν:

1.         Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) έχει συνοπτικά ως σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και τη βελτίωση  της παροχής των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας, αποδίδοντας στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, σε μηνιαία βάση, έσοδα που εισπράττει από τα τέλη διεξαγωγής των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

            2.H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποτελεί για την Ελλάδα τον πάροχο των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας ο οποίος από το έτος 1999 εισπράττει τα αποδιδόμενα τέλη από το EUROCONTROL μέρος των οποίων μέσω ειδικών λογαριασμών αποδίδεται το προσωπικό της ως κίνητρο βελτίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2682/1999 και της 2/44611/Α0024/1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,  Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με Άρθρο 79, Ν 4590/2019).

      3.         Στα αεροδρόμια της ΠΑ και συγκεκριμένα στα Α/Δ Ακτίου, Ανδραβίδας, Αράξου, Καλαμάτας, Ν. Αγχιάλου, Σκύρου και Χανίων υπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικοί ΕΕΚ, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (βλ.  Άρθρο 3, ΦΕΚ Β 528/28-02-14) με την ΥΠΑ, σε στρατιωτικά αλλά και πολιτικά  αεροσκάφη, καθότι σύμφωνα με το ΒΔ 636/1972 είναι και κάτοχοι πτυχίων και ειδικοτήτων που απονέμονται από την ΥΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Λήμνου οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται εξίσου από ελεγκτές της ΠΑ και της ΥΠΑ.

      4.         Τονίζεται ότι, οι υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας στα αεροδρόμια κοινής χρήσης (ΥΠΑ – ΓΕΑ) παρέχονται από ελεγκτές της ΠΑ αδαπάνως επ’ ωφελείας της ΥΠΑ, (βλ. σχετικό έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. Δ9/Β/31976/14332/29-11-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών). Συγκεκριμένα οι στρατιωτικοί ΕΕΚ παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε περίπου 100.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ανά έτος με αυξητική τάση, χωρίς να αποδίδεται στην ΠΑ το αναλογούν ποσοστό των αποδιδόμενων από το EUROCONTROL τελών.

5.         Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) που αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο των Υπηρεσιών Μετεωρολογίας στην Ελλάδα, υφίσταται πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού (Άρθρο 79, Ν 4590/2019) για την είσπραξη των αντίστοιχων τελών του EUROCONTROL. Ως εκ τούτου και  με την ψήφιση του N.4609/19, θεωρείται θετική και δίκαιη η προσθήκη του στρατιωτικού προσωπικού (της ΠΑ) που παρέχει υπηρεσίες Μετεωρολογίας, στην προβλεπόμενη αποζημίωση του EUROCONTROL. (σχετ. Άρθρο 42, Ν.4609/2019, στο οποίο προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 127 του Ν.4472/2017).

6.        Επισημαίνεται ότι εδώ και είκοσι χρόνια στους στρατιωτικούς ΕΕΚ της ΠΑ δεν καταβάλλεται η προαναφερθείσα σχετική αποζημίωση και δεν έχει προβλεφθεί οποιοδήποτε αντίστοιχο επίδομα για τις υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ κάθε έως τώρα προσπάθεια των στρατιωτικών ΕΕΚ για οικονομική εξισορρόπηση με τους ΕΕΚ της ΥΠΑ, προσέκρουε κύρια στο έωλο επιχείρημα ότι τελούν σε διαφορετικό μισθοδοτικό καθεστώς από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων (ΕΕΚ της ΥΠΑ). Όμως, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο ν.4609/2019, που θέτει σε ισχύ ανάλογη σχετική ρύθμιση για το στρατιωτικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες Μετεωρολογίας, η Πολιτεία ουσιαστικά αίρει και καθιστά διάτρητο το παραπάνω επιχείρημα.

            7.         Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΣΠΕΕΒ-Μ για την εξάλειψη της πασιφανούς άνισης οικονομικής μεταχείρισης μεταξύ στρατιωτικών ΕΕΚ και ΕΕΚ της ΥΠΑ, προτείνει:

                        α.         Την προσθήκη στο άρθρο 79 του Νόμου 4590/2019, πρόβλεψης για συμμετοχή του Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΕΚ της ΠΑ, που παρέχει πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο (σχετ ΦΕΚ Β 528/28-02-14) υπηρεσιών αεροναυτιλίας, στην κατανομή των αποδιδόμενων τελών του EUROCONTROL, καθώς και την σύσταση ειδικού λογαριασμού επ’ ωφελεία του υπόψη προσωπικού.

β.         Την προσθήκη στο άρθρο 127 του Νόμου 4472/2017, του Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΕΚ της ΠΑ ως δικαιούχους αποζημιώσεων από τα αποδιδόμενα τέλη του EUROCONTROL.

.           

          8.      Οι κ.κ. βουλευτές της Εκλογικής Περιφέρειας μας ,προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρών έγγραφο , παρακαλούμε αφενός να προβούν στην ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος , αφετέρου να συνδράμουν στην επίλυση του.

error: Content is protected !!