Επιδότηση της διαφήμισης στα ΜΜΕ μέχρι το 2022

Διαφήμιση στο Διαδίκτυο VS Διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
milonas 728x90 1
FCO Banner 728x110 1

Με επιχείρημα τις ζημίες από την πανδημία της COVID-19, όλες οι επιχειρήσεις που θα διαθέσουν διαφήμιση στα ΜΜΕ δικαιούνται έκπτωση στη φορολογία, προσαυξημένη κατά 100% για το σύνολο του διαφημιστικού τζίρου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η πιστοποίηση γίνεται με βάση τα τιμολόγια του 2019. Ειδικότερα για τις εταιρείες που έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ωφελούμενων εταιρειών στα μέτρα στήριξης της COVID 19, ο διαφημιστικός υπολογιζόμενος τζίρος για την παρεχόμενη έκπτωση ανέρχεται στο 70% του έτους 2019.

Με άλλη διάταξη ορίζεται η συμμετοχή εκπροσώπου της διαφημιστικής αγοράς στις επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που αποφασίζουν για τα διαφημιστικά κονδύλια των δημόσιων οργανισμών και των φορέων του Δημοσίου.

error: Content is protected !!