Ετήσια συνέλευση για τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Βόλου

unnamed 11
stergiou
fotou
Ontopoulos780x90

Προσκαλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΒΟΛΟΥ» να προσέλθουν στην ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 9 π.μ. στον προαύλειο χώρο του Ιδρύματος «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ  ΒΟΛΟΥ », οδός 2ας Νοεμβρίου αριθμός  10 ,στο Βόλο.

KENT728X100

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι:

1) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

2) Έγκριση Απολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. χρήσης 2019.

3) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. χρήσης 2020.

4) Απολογισμός δράσης της Φιλόπτωχου  Αδελφότητας και ενημέρωση για την πορεία της  από την Πρόεδρο αυτής . 

5) Απολογισμός δράσης του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου» και ενημέρωση για την πορεία του από τoν Πρόεδρο αυτού.

6)Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

7)Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  είναι η πρώτη και για την απαρτία απαιτείται να είναι παρόντα το (1/2) τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων  μελών, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2020.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 του καταστατικού μετά δύο ώρες, δηλαδή στις 11 π.μ., την ίδια  μέρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την τριετία 2020-2023 θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, στο ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, οδός 2ας  Νοεμβρίου 10 στο Βόλο, από 10:00π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. (αρθρ. 27 παρ.12). Στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνο όσα μέλη της Φ.Α.Βόλου είναι εγγεγραμμένα στο Σωματείο τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές (αρθ. 27 παρ. 7,8 ) και είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2020.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων που θα απευθύνεται προς την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των εκλογών από την Δευτέρα 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 μέχρι και την 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00μ.μ., και θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Βόλου.

Σας  ενημερώνουμε ότι στον Ιδρυματικό Ναό μας, του Αγίου Παντελεήμονος Βόλου, το πρωί της ίδιας μέρας θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ  αναπαύσεως των ψυχών των Δωρητών –Ευεργετών  του Ιδρύματος και της Αδελφότητας ,των διατελεσάντων Προέδρων και μελών των Δ.Σ  και των τροφίμων της Αδελφότητας .

Η παρουσία σας  στις ανωτέρω εκδηλώσεις θεωρείται επιβεβλημένη.

Σας απευθύνουμε παράκληση όπως τακτοποιηθούν οφειλόμενες συνδρομές προηγουμένων ετών .Για το λόγο αυτό μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ . 24210 23264 για να ενημερωθείτε γύρω από το θέμα αυτό .

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν στον προαύλειο χώρο του Ιδρύματος, η είσοδος του οποίου είναι στη διασταύρωση των οδών Χείρωνος και Ορφανοτροφείου απέναντι από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

error: Content is protected !!