Ένωση Στρατιωτικών Μαγνησίας: Ανισότητα μισθολογικών κλιμακίων ΕΜΘ μετά την ψήφιση του νόμου

thumbnail IMG 20200908 203646 2 1
MANOLLO GIF
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η Ένωση Στρατιωτικών Μαγνησίας σε ανακοίνωσή της, η οποία κοινοποιήθηκε στους βουλευτές του νομού κάνει λόγο για ανισότητα σα μισθολογικά κλιμάκια μετά την ψήφιση σχετικού νόμου το 2019.

KEN

Ειδικότερα:

             1.    Σύμφωνα με το ν.4472/17 ο οποίος καθόρισε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών, η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) εντάχθηκε στη Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης.

             2.    Ακολούθως, η νομοθετική ρύθμιση του ν.4609/2019 έδωσε στους ΕΜΘ τη δυνατότητα προαγωγής σε βαθμό αξιωματικού. Ωστόσο δεν βελτίωσε την αντίστοιχη μισθολογική τους αντιμετώπιση με τη θέσπιση νέου μισθολογικού κλιμακίου, με αποτέλεσμα εδώ και ένα χρόνο κάποιοι να πληρώνονται βάσει μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί σε βαθμό Ανθστη παρότι έχουν ήδη προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων.

             3.  Η έννοια του βασικού μισθού είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί συνήθως την βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας αναλογίας των υπολοίπων εργοδοτικών παροχών που προστίθενται στο ύψος του βασικού μισθού και αποτελούν το συνολικό μέγεθος των αποδοχών.

            4.  Σε άμεσο χρονικό διάστημα, συνάδελφοί ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με τον Ν.1513/1985, θα αποστρατευτούν λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή 35ετίας, χωρίς να λάβουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο βαθμό που φέρουν. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ γι΄ αυτούς που αποστρατεύονται με το βαθμό αξκού.

           5.  Αναμένουμε από την Πολιτική Ηγεσία να αποκαταστήσει την ανωτέρω μισθολογική αγκύλωση που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, εντάσσοντάς τους στη Β’ μισθολογική κατάταξη όπως οι συνάδελφοί τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.δ.445/74 και μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του ν.705/77 από τη στιγμή που απέκτησαν το δικαίωμα προαγωγής σε βαθμό αξκου.

           6.    Χειριστής Θέματος: Τσιοπράς Δημήτρης.

           7.  Οι κ.κ. βουλευτές της Εκλογικής Περιφέρειας μας ,προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρών έγγραφο , παρακαλούμε αφενός να προβούν στην ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος , αφετέρου να συνδράμουν στην επίλυση του.

          8.    Η Ένωση μας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

error: Content is protected !!