Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στον Δήμο Βόλου

τεβα
milonas 728x90 1
728x110 2

Ο Δήμος Βόλου ως επικεφαλής εταίρος της ΚΣ Μαγνησίας/Σποράδων
ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 05/ 10 /2020 έως και την Παρασκευή
16/ 10 /2020 θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).
Η διανομή θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και ώρες:
09:00 – 15:00 στο χώρο πλησίον του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ/νση:
Ολυμπιονίκη Αγνώντα με Κουρουνιώτη (κτίριο Κάραγατς)
τηλ. επικ. 2421048846-2421353140-141.


Ωφελούμενοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν
και στο ΤΕΒΑ.
Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους, οι δικαιούχοι θα προσέρχονται
στο χώρο μόνο κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσής τους για την ώρα και
ημέρα προσέλευσης τους.
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ και
την Αστυνομική τους Ταυτότητα για τους ημεδαπούς ή το Διαβατήριο για

τους αλλοδαπούς. Εάν η παραλαβή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για
σοβαρούς λόγους από τον ωφελούμενο ή μέλος της οικογένειάς του, τα
προϊόντα θα μπορεί να παραλάβει τρίτο πρόσωπο προσκομίζοντας:


 Εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής
από αρμόδια Αρχή ή
 Η Εξουσιοδότηση δεν θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής
αλλά θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου
Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος Ωφελούμενου ή άλλου
επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο
ΑΦΜ του.
Το πληροφοριακό υλικό με τα είδη και τις ποσότητες, που θα
παραλάβουν οι δικαιούχοι, προς ενημέρωσή τους, θα βρίσκετε αναρτημένο
στο χώρο της διανομής.
Τονίζεται ότι οι διανομές θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά
τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας
της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του Νέου
Κορονοϊού COVID-19, που έχουν τεθεί από την Κείμενη Νομοθεσία.
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την προσέλευση και παρ αμονή των
ωφελουμένων στο χώρο της διανομής.

error: Content is protected !!