Ζέττα Μακρή στην Ολομέλεια: Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, πρώτιστο ζήτημα δημοσίου συμφέροντος

IMG 2317
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής των περιφερειών και βουλευτής Μαγνησίας Ζέττα Μ. Μακρή, τοποθετήθηκε, στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020, για την νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην περαιτέρω θωράκιση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

KENT728X100 1

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι: «Από την δεκαετία του 1980, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο, καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως δούρειος ίππος  για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να κλονιστούν σοβαρά η φερεγγυότητα και η σταθερότητα των ενεχόμενων χρηματοπιστωτικών φορέων, αλλά και η αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος στο σύνολό του, με συνέπεια, την απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτό. Αρκετά μακρύς είναι ο κατάλογος τέτοιων πρακτικών, που βγήκαν στο «φως της δημοσιότητας» και, δυστυχώς, κλόνισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η, μόλις, πριν από δύο εβδομάδες, δημοσιοποίηση, από την διεθνή σύμπραξη ερευνητών δημοσιογράφων, εγγράφων για την πιθανή συμμετοχή τραπεζικών κολοσσών, όπως η DEUTSCHE BANK, η JP MORGAN,  η HSBC κ.α., στην διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων άνω των 2 τρις δολαρίων, την περίοδο 1999 – 2017. Ο, προ διετίας, τερματισμός των δραστηριοτήτων των παραρτημάτων ευρωπαϊκών τραπεζών σε βαλτικές χώρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ενδεχόμενου ξεπλύματος χρήματος. Η πρόσφατη εξάρθρωση, από τις γαλλικές διωκτικές αρχές, μίας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία χρησιμοποιούσε, σε πολύ μεγάλη έκταση, τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν την χρήση των εικονικών νομισμάτων. Η προσαγωγή και σύλληψη 11 επιχειρηματιών από τις ελληνικές διωκτικές αρχές, στην Καλαμάτα, τον περασμένο Μάιο, με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος. Προκειμένου, λοιπόν, να καμφθεί και αποθαρρυνθεί η διενέργεια τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων, είναι αδήριτη και συνεχής η αναγκαιότητα να δοθούν εθνικές “λύσεις” σε ένα διεθνές πρόβλημα, με τις κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων».

Η κ. Μακρή, κλείνοντας, τόνισε ότι: «Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος αποτελεί πρώτιστο  ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, εθνικού και ευρωπαϊκού. Και αυτό θα εξασφαλισθεί με την ψήφισή του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου από όλες τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου. Έτσι, θα δώσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, ότι παρόλες τις μεγάλες αλλά και τις μικρές καθημερινές δυσκολίες και διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, είμαστε, πάντα, έτοιμοι να ενισχύσουμε την διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών. Επιθυμούμε την νόμιμη χρήση των χρηματοπιστωτικών περιθωρίων και δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απαραίτητη προσαρμογή του νομικού μας πλαισίου αλλά και με την συνεχή και δυναμική θωράκιση του τραπεζικού  μας συστήματος. Μόνον έτσι διασφαλίζουμε τις συναλλαγές των πολιτών, ανακτούμε την εμπιστοσύνη τους, βελτιώνουμε την ποιότητα της δημοκρατίας και επιτελούμε, εν τέλει, το πολιτικό μας καθήκον».  

error: Content is protected !!