Νικόλαος Θάνος: Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Πρωτογενής πρόληψη

received 788220668387261

Ως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) ορίζεται, κάθε οξείας έναρξης εστιακή ή γενικευμένη διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες και οφείλεται αποκλειστικά σε αγγειακά αίτια.
Τα ΑΕΕ αποτελούν την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου, μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.
Το 20% περίπου είναι αιμορραγικά και τα υπόλοιπα είναι ισχαιμικά .
Τα ισχαιμικά ΑΕΕ μπορεί να είναι θρομβωτικά (συμβαίνουν κατά την διάρκεια του ύπνου και η κλινική τους εικόνα
ολοκληρώνεται βαθμιαία), εμβολικά (συνήθως την ημέρα και εκδηλώνονται αιφνιδίως) ή κενοτοπιώδη τα οποία συμβαίνουν αθόρυβα και οφείλονται σε απόφραξη διατιτραινόντων αρτηριδίων.
Ως παροδικά ισχαιμικά ΑΕΕ ( ΠΙΕ) ορίζονται τα πλήρως αναστρέψιμα, ισχαιμικής νευρολογικής δυσλειτουργίας που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες. Τα ΠΙΕ χαρακτηρίζονται από αιφνίδια εγκατάσταση, η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 15 λεπτά και δεν αφήνουν κανένα μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα (αν και όσο αυξάνεται η διάρκεια τους τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εγκατάστασης μόνιμης παρεγχυματικής βλάβης).
Ως πρωτογενείς πρόληψη ορίζεται η ελάττωση του κινδύνου εγκατάστασης ΑΕΕ σε ασυμπτωματικά άτομα.
Θεραπευτικά μέτρα : Συνίσταται από ρύθμιση των αγγειακών παραγόντων, από χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής και από την
αντιμετώπιση εάν υφίσταται της ασυμπτωματικής στένωσης των καρωτίδων.
1. Ρύθμιση αγγειακών παραγόντων κινδύνου
Τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
Συνιστάται η ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης με στόχο την επίτευξη φυσιολογικών τιμών (<120 / 80 mmHg) Τακτικός έλεγχος τιμών του σακχάρου του αίματος. Τακτικός έλεγχος των τιμών της χοληστερίνης του αίματος. Ρύθμιση των αυξημένων τιμών με δίαιτα, άσκηση ή τη λήψη στατινών Συμπληρωματικά μέτρα: διακοπή του καπνίσματος αποφυγή κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ τακτική σωματική άσκηση δίαιτα. 2. Αντιθρομβωτική αγωγή Ασπιρίνη σε χαμηλή δόση 100 mgr. Δεν συνιστάται η χορήγηση άλλων αντιαιμοπεταλιακών πέραν της ασπιρίνης για την πρωτογενή πρόληψη ΑΕΕ. 3. Αντιμετώπιση ασυμπτωματικής στένωσης καρωτίδων Ασπιρίνη σε χαμηλή δόση 100 mgr σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση >50% της έσω καρωτίδας.

KEN 728X100
error: Content is protected !!